Datum: 31-05-2023 - 18:52
05
apr
'18

Beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen.

Beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

De minister verwacht dat ongeveer 20 wijken kunnen starten als grootschalige proeftuin. De kennis en ervaringen komen ten goede aan het aardgasvrij maken van alle bestaande woonwijken. Voor het eind van de kabinetsperiode is de ambitie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe wijken zoveel mogelijk aardgasvrij worden opgeleverd.

Als de gemeente Noordwijk vóór 1 juli een plan indient om een of meer woonwijken van het aardgas af te halen stelt het Rijk geld beschikbaar. Voorwaarde is wel dat nog dit jaar met de concrete uitwerking ervan moet kunnen worden begonnen.

Per gemeente wordt maximaal één plan (circa 500 woningen) gehonoreerd. Selectie geschiedt onder meer op bestuurlijke steun vanuit het college, termijn van oplevering, betrokkenheid van regionale stakeholders (corporatie, netbeheerder, energieleverancier, bedrijfsleven) en de betrokkenheid en het draagvlak bij burgers en bedrijven voor de plannen. Ook mogelijkheid tot opschaling wordt in de selectie meegenomen.

Lijst Salman Noordwijk neemt aan dat het College van B&W hier oren naar heeft gezien de doelstelling om klimaatneutrale gemeente te worden. De deadline voor indiening van het plan is 1 juli. Haast is dus geboden!

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Heeft Noordwijk ook plannen ingediend of is Noordwijk van plan dit te doen?
2. Voor welke wijk(en) zijn er plannen ingediend of denkt u plannen in te dienen?
3. Wanneer en hoe bent u van plan het draagvlak hiervoor onder de inwoners te
meten?
4. Hoe zien de plannen er uit en wanneer wilt u dit communiceren met de inwoners?

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.