Datum: 02-04-2023 - 01:25
18
aug
'19

Gemeenteraadslid Astrid Warmerdam stapt uit de fractie van PUUR en richt nieuwe partij op (update: persbericht fractie PUUR).

Persbericht mevrouw Astrid Warmerdam:
Vrijdag 9 augustus heb ik besloten mijn lidmaatschap van de partij en fractie van PUUR op te zeggen. Maandag 11 augustus heb ik dit formeel aan de fractie en het bestuur gemeld. Deze beslissing viel mij zwaar want ik draag de politieke partij Puur en haar standpunten nog steeds een warm hart toe en ik zal de mooie...

en waardevolle contacten met de mensen van Puur zeker missen. Toen ik voor de verkiezingen eind 2018 de overstap naar PUUR maakte ging ik voor een mooie samenwerking bij een kleurrijke positieve partij.

Helaas bleek al snel na de verkiezingen dat de samenwerking binnen de fractie zeer stroef verliep en ik daarom niet voldoende mijn standpunten ten behoeven van de hele nieuwe gemeente naar voren kon brengen. Diverse initiatieven mijnerzijds, maar ook vanuit het bestuur om hier een oplossing voor te vinden strandden.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat een lokale politieke partij met een positieve insteek voor de gehele gemeente Noordwijk zeer gewenst is. We hebben niet voor niets in Noordwijkerhout en Noordwijk bewust voor een fusie tussen beide gemeentes gekozen.

Ik wil mij dan ook 100% blijven inzetten om de belofte aan de kiezer waar te maken. En daarom richt ik nu een nieuwe partij op waarin wel de belangen van de vier kernen van onze gemeente op een positieve, constructieve en vooral ook gelijkwaardige wijze worden behartigd.

Ik ga op zoek naar mensen die dit concept ook aanspreekt en zal hier de komende tijd verder aan te bouwen met als doel een succes maken van onze mooie nieuwe gemeente Noordwijk.

Persbericht fractie PUUR:

Raadslid Warmerdam verlaat PUUR-fractie en blijft lid van de raad.

De wegen van raadslid Astrid Warmerdam en PUUR scheiden zich. Na ampel beraad is gebleken dat dit voor beide partijen de beste route voor de toekomst is. Na het zomerreces is Warmerdam geen lid meer van de PUUR-fractie. Binnenkort zal zij bekend maken op welke wijze zij deel zal uitmaken van de gemeenteraad van Noordwijk.

In de afgelopen periode is gebleken dat er verschillend wordt gedacht over de manier van samenwerken binnen de fractie. Dit leidde tot situaties waarin het raadswerk door de PUUR-raadsleden niet optimaal uitgevoerd kon worden. Beide partijen zijn van mening dat juist in een periode waarin er met veel energie gebouwd moet worden aan de nieuwe gemeente Noordwijk dit een onwenselijke situatie is. Zowel PUUR als Warmerdam betreuren het verloop van dit proces maar zijn ervan overtuigd dat zij elkaar in de toekomst zullen respecteren en waar mogelijk met elkaar zullen blijven samenwerken.

Foto Frans van Steijn.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.