×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 454 niet laden
15
okt
'19

CDA spreekt in een brief haar zorgen uit over huidige vergaderstructuur gemeente Noordwijk.

 Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk heeft in een brief aan burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld, haar zorgen uitgesproken over de huidige vergaderstructuur voor raads- en commissieleden van de nieuwe gemeente Noordwijk. U kunt de brief hier op BON lezen....

Geachte burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld, 

In de afgelopen periode hebben wij als bestuur van het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk met onze raads- en commissieleden gesproken over hun ervaringen ten aanzien van het eerste halfjaar van de nieuwe gemeente Noordwijk. Wij hechten veel belang aan goed functionerende raads- en commissieleden en spreken hen daarom periodiek over het werk, gewenste uitdagingen en benodigde trainingen om zo hun werk waar mogelijk nog beter te doen. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van de CDA fractie en daarmee ook de kwaliteit van het functioneren van de gemeenteraad ten goede.

Wij schrijven u deze brief omdat wij onze zorgen willen uitspreken ten aanzien van de huidige vergaderstructuur van de gemeente Noordwijk. In het verleden hadden de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een vergaderstructuur met commissies en raadsvergaderingen, waarbij in de commissies de inhoudelijke discussies werden gevoerd en met burgers het gesprek kon worden aangegaan. Onderwerpen die niet konden rekenen op unanimiteit van de raadsleden werden vervolgens geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering, de overige documenten als hamerstukken.

Sinds de start van de nieuwe gemeente Noordwijk wordt een andere werkwijze gehanteerd, welke op initiatief van de werkgroep vergaderwijze is goedgekeurd door de nieuwe gemeenteraad op 2 januari jongstleden. Na enkele maanden werken met deze werkwijze willen wij op basis van onze gesprekken met onze raads- en commissieleden de volgende zorgen delen:

- Door het afschaffen van de commissies zijn de agenda’s voor de raadsvergaderingen vaak overvol, wat er regelmatig toe leidt dat vergaderingen tot na 12 uur pas afgesloten worden. Onze fractieleden hebben aangegeven dat het lastig is om dit te combineren met hun dagelijkse werk.

- De commissieleden komen naar onze mening niet voldoende tot hun recht, doordat zij geen vragen mogen indienen namens de fractie en enkel het woord mogen voeren tijdens de rondetafel-gesprekken. Willen wij onze commissieleden aangehaakt blijven houden, dan is het essentieel dat zij actief betrokken worden bij het raadswerk en ook de ruimte krijgen om hun rol te pakken.

Wetende dat de huidige werkwijze momenteel wordt geëvalueerd, lijkt het ons nu het juiste moment om bovenstaande zorgen met u als voorzitter van de gemeenteraad te delen. Wij constateren dat onze raads- en commissieleden nog steeds veel plezier en voldoening hebben in hun werk, maar dat bovenstaande zorgen wel serieus opgepakt dienen te worden.

Naar onze mening kan dit in de (nabije) toekomst de motivatie beïnvloeden en tevens het vinden van toekomstige (en jonge) raadsleden bemoeilijken. Wij zijn graag bereid om bovenstaande mondeling toe te lichten indien u dit wenst. Wij zien tevens graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bouke Geerlings Voorzitter CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk