Datum: 31-01-2023 - 08:21
23
okt
'15

Geen AZC. Geen noodopvang. Wat wel?

Geen AZC. Geen noodopvang. Maar houd er rekening mee dat de Northgo-sporthal mogelijk gebruikt gaat worden voor crisisopvang. Dat is tijdelijke opvang. Maximaal 2 x 72 uur.

 

Keuze voor statushouders

In een open brief die dit weekend in De Weekendkrant staat, licht burgemeester Jan Rijpstra de Noordwijkse aanpak van het vluchtelingenvraagstuk toe. En de keuzen die Noordwijk maakt. Namelijk: extra opvang van statushouders.

Nog niet aan de orde

Maar ook: “Als er een indringend beroep op ons wordt gedaan, bieden we crisisopvang aan. Maar zo ver is het nog niet”, aldus de burgemeester in zijn schrijven.

 

Beste Noordwijkers,


Het vluchtelingenvraagstuk houdt iedereen bezig. Ook in Noordwijk discussiëren we over hoe het in Nederland op
dit moment gaat. Wat er op ons afkomt. Ook ik krijg er op indringende wijze mee te maken. Met deze open brief
richt ik me tot u om u te vertellen wat er op het bordje van uw gemeentebestuur ligt. Zodat u ziet waarmee ik
bezig ben. Ik vind dat belangrijk.
Laat ik beginnen bij het begin.
We zijn een gastvrije gemeente. Maar ook een principiële. Noordwijk gaat over Noordwijk. En we hebben een
mening. Ik leg u graag uit hoe deze luidt.
Nederland is overvallen door asielzoekers. Er is gebrek aan opvanglocaties. Een groot knelpunt is dat statushouders
-dat zijn mensen die hier ooit eens gekomen zijn als vluchteling en waarover we geoordeeld hebben dat ze hier
mogen blijven- niet uit de asielzoekerscentra kunnen worden doorgeplaatst naar een woning. Veel gemeenten
hebben voor hen geen woning, terwijl ze wel een verplichting hebben om daarvoor te zorgen. Daarmee is de
doorstroming vanuit de asielzoekerscentra gestagneerd. Zo’n 10.000 statushouders houden in de asielzoekerscentra
daardoor ten onrechte plaatsen bezet.
Noordwijk is de afgelopen jaren deze verplichting wel nagekomen. En in die lijn willen we doorgaan. Noordwijk
heeft er daarom voor gekozen om dit jaar 17 extra plaatsen voor statushouders te vinden. Dat is 30% meer dan
de 56 die Noordwijk al in 2015 heeft gehuisvest. Op die manier dragen we bij aan het creëren van opvangplekken
in de asielzoekerscentra. En helpen we mensen. Voor alle duidelijkheid: het gaat goed met onze nieuwe inwoners.
Noordwijk heeft er dus niet voor gekozen om langdurige opvang te bieden in de vorm van een asielzoekerscentrum,
zoals Katwijk dat doet, of een noodopvang voor langere tijd.
Geen noodopvang. Geen asielzoekerscentrum. Wel extra opvang statushouders. Elke dag weer merk ik dat onze
opstelling op waardering en respect kan rekenen. De minister en de staatssecretaris erkennen dat ons systeem
de afgelopen jaren onvoldoende de statushouders heeft door laten stromen. Wat ik ook merk is dat we in deze
uitzonderlijke tijden niet star moeten zijn.
Noordwijk is geen eiland. Nederland zoekt al doende oplossingen voor zeer urgente problemen. Er is extreme
behoefte aan crisisopvang. Dat is opvang voor beperkte tijd, voor maximaal 2 x 72 uur. Daarna gaan deze mensen
door. Naar elders. Ze worden ‘rondgepompt’ tot Nederland een beter alternatief voor ze heeft: noodopvang of
asielzoekerscentrum. Persoonlijk vind ik dat zeer ongewenst, maar nood breekt wet en we moeten improviseren.
Hoewel er op dit moment door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers geen verzoek aan ons is gedaan tot het
inrichten van een crisisopvang, vind ik het belangrijk om u te vertellen dat we in Noordwijk rekening moeten
houden dat dit wellicht gedaan gaat worden. We kunnen niet uitsluiten dat er een appèl op ons gedaan gaat worden.
Ik heb inmiddels de fractievoorzitters van alle partijen uit de Noordwijkse gemeenteraad hierover gepolst. Zij waren
unaniem van oordeel dat, als er een beroep op Noordwijk wordt gedaan, wij een crisisopvang moeten regelen.
Kort en goed: als de nood extreem hoog is, dan zullen wij, als er een beroep op Noordwijk wordt gedaan om
crisisopvang aan te bieden, de sporthal Northgo beschikbaar stellen. Ik vertel u dit omdat ik weet dat veel
Nederlanders zich bij de crisisopvang erg overvallen voelen door de werkwijze van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers. Ze ervaren dat ze op te korte termijn voor een voldongen feit worden gesteld.
Zodra het duidelijk is dat er op Noordwijk een beroep wordt gedaan, zal ik de directe omgeving van de Northgo
uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst, waarin we uitleggen hoe we de crisisopvang inrichten. Welke
maatregelen we nemen.
Zo ver is het nu nog niet.
De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn ongekend. Wij hebben elkaar nodig om dit in goede banen te
leiden. En er wat van te maken.


Met vriendelijke groet,
Jan Rijpstra, burgemeester van Noordwijk

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.