Datum: 31-01-2023 - 08:12
13
feb
'17

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38. inzake Binnenzee 4.0

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38. inzake Binnenzee 4.0

 

Geacht college,


De gang van zaken rond het zwembad houden wij als fractie goed in de gaten. Wij zijn verheugd dat onze kritische vragen hebben bijgedragen aan de reducering van de tarieven voor de jeugd op woensdag en vrijdag. Ook zijn wij verheugd dat het keurmerk “Veilig en Schoon” alsnog in bezit is.
Toch hebben wij in de aanbestedingsleidraad van zwembad Binnenzee een aantal zaken gelezen waarbij wij onze twijfels hebben:
1. “het concept is gericht op gezinnen” Waaruit blijkt dat? Naar aanleiding van de presentatie in het zwembad en onze schriftelijke vragen zou de mogelijkheid van een gezinsabonnement of speciaal gezinstarief door de exploitant worden onderzocht. Waarom is hier tot op heden niet voor gekozen?


2. “Tarieven zijn en blijven gelijkwaardig aan de tarieven van openbare zwembaden in de omliggende gemeenten.” Uitgaande van een los bad in Binnenzee en de mogelijkheid voor een 12-rittenkaart bij alle omliggende gemeenten komen wij op een verschil in tarief van gemiddeld 30%! Een jaarkaart is zelfs 40% duurder! In plaats van het tarief naar beneden bij te stellen om zo “gelijkwaardigheid met omliggende gemeenten te creëren” zijn de tarieven per 1 januari gewoon weer (zoals als ieder jaar) verhoogd! Dit valt aan onze inwoners niet uit te leggen. Wanneer wordt dit nu eindelijk eens opgelost?


3. “Regelmatig zullen wij klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.” Hoe vaak en op welke wijze is dit tot nu toe gebeurd? Wij zouden de resultaten van dit onderzoek graag per ommegaande van u ontvangen.


4. U heeft eerder aan ons aangegeven dat er jaarlijks een evaluatie is er tussen de gemeente en de exploitant.
Hoeveel evaluaties zijn er inmiddels geweest? Kunt u de gespreksverslagen daarvan met ons delen?

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.