Datum: 21-03-2023 - 14:19

Notaris Timmers uit Lisse (deel 1 – flexibel testament).

Regeren is vooruitzien: besteed nu aandacht aan je testament; daar plukken je nabestaanden straks de vruchten van (deel 1 – flexibel testament). Veel mensen vinden het erg onrechtvaardig dat de fiscus belasting heft over een erfenis. Is daar nu niet wat tegen te doen? Ja zeker, met een goed testament kun je je zaken zo regelen, dat er zo min mogelijk naar de belastingdienst gaat...

en er des te meer voor jouw erfgenamen overblijft.

Wettelijke regeling
Sinds 2003 is het erfrecht aangepast en is er een wettelijke regeling gekomen voor het geval iemand overlijdt met achterlating van een partner en één of meer kinderen. In zo'n situatie erven de langstlevende en de kinderen ieder een gelijk deel, maar de langstlevende krijgt alles en eventuele kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende. Redenen om af te wijken van de wettelijke regeling Van deze zogenaamde wettelijke verdeling kan in een testament worden afgeweken. Waarom zou je dat nu willen doen? Dit klinkt toch best als een goede verdeling? Nou, bijvoorbeeld omdat je aangetrouwde familieleden niet mee wilt laten delen in de erfenis (uitsluitingsclausule), omdat je stiefkinderen of kleinkinderen wilt begunstigen, omdat je een bewind of voogdij wilt regelen, of omdat je jouw nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting wilt laten betalen. Allemaal punten waarin de wet niet automatisch voorziet. Op de besparing erfbelasting zoomen wij in deze column nader in.


Flexibel testament – belastingdruk beïnvloeden
Een partner heeft een vrijstelling van circa € 600.000,00, verminderd met eventuele pensioenrechten. Kinderen en kleinkinderen hebben een vrijstelling van circa € 20.000,00. Voor beide groepen geldt dat zij boven de vrijstelling over het meerdere tot € 117.214,00 10% erfbelasting verschuldigd zijn, en daarboven zelfs 20%. Door een aantal keuzelegaten in het testament op te nemen kan de langstlevende te zijner tijd zelf invloed uitoefenen op de waarde
van diens erfrechtelijke verkrijging en daarmee ook die van de kinderen en de bijbehorende belastingdruk. Het lijkt voor de hand te liggen om bij het eerste overlijden zulke keuzes te maken dat er geen of zo min mogelijk belasting hoeft te worden betaald. Maar draagt de langstlevende in eerste instantie heel weinig af aan de fiscus, dan zullen diens erfgenamen bij diens overlijden in bijna alle gevallen des te meer verschuldigd zijn.


Om dit te voorkomen kun je bijvoorbeeld in jouw testament bepalen dat de vorderingen van de kinderen op de langstlevende rentedragend zijn, waardoor de langstlevende op papier een bedrag verschuldigd wordt aan de kinderen. Deze rente komt te zijner tijd ten laste van het vermogen van de langstlevende en verlaagt daarmee erfenis en bijbehorende erfbelasting. In het meest gunstige geval wordt er tijdens leven zo veel rente bijgeschreven op de schuld aan de kinderen dat er bij het overlijden van de langstlevende geen erfbelasting meer hoeft te worden betaald over die nalatenschap. En zeg nu zelf, dat is toch een mooi vooruitzicht? Notaris Timmers noemt een testament met diverse keuzelegaten een ´flexibel testament´, omdat zo´n testament een aantal instrumenten biedt, waarmee in geval van overlijden de langstlevende aan de slag kan. De langstlevende is als het ware flexibel om voor een verdeling van de nalatenschap te kiezen die op dat moment het beste bij het gezin past. En dat is prettig, omdat er op dat moment gekeken kan worden hoe de (financiële en emotionele) situatie dan is en welke belastingdruk zij kunnen en/of willen dragen. En laten we wel zijn: dat het antwoord op die vraag nu anders luidt dan over 20 jaar, dat is op ieders vingers na te tellen. Des te belangrijker dat een testament hierop anticipeert!

Wilt u ook regeren door vooruit te zien? Wij anticiperen graag met u mee!

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.