Datum: 14-08-2022 - 14:10

Waar komt een straatnaam vandaan? Dit is misschien iets wat u best graag zou willen weten. ‘Blik Op Noordwijk’ wil u daar best bij helpen en gaat daarom binnenkort een aantal straatnamen uitlichten.

Alle straatnamen zijn gekoppeld aan Google maps. U kunt op de straatnaam klikken om zo de kaart te openen.

Alle namen worden volledig vermeld, dus niet op achternaam. Laatste update 29-03-2018

A

Abel Tasmanstraat:  (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)
Abraham Rademakerstraat: Straat is naar hem vernoemd,1675-1735 Etser van oude Nederlandse dorpsgezichten (Wijk Boerenburg)
Abraham van Royenstraat: straat is naar hem vernoemd,1730-1818 Predikant en mensen redder (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)
Achterweg: Straat is een plaats bepaling van de weg ten opzichte van de Herenweg, 1615 (Wijk Offem)
Achterzeeweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg ten opzichte van de (Oude) Zeeweg, 1850 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)
Adeleart: Vernoemd naar een van de vier Heemskinderen uit Frankische roman uit 12e eeuw, (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)
Adriaan Dorsmanstraat: Genoemd naar Adriaan Dorsman, boekhandelaar en uitgever van de krant, 1858-1945 (Wijk Duinpark)
Adriaan Mouriszweg: Genoemd naar Adriaen voormalige abdij Leeuwenhorst, (Wijk Boerenburg)
Akkerwinde: (Wijk Middengebied)

Albert Verweijstraat: Genoemd naar Albert Verweij, Hoogleraar letterkunde, 1865-1937 (Wijk Noordwijk Zee)

Albertus van Velsenstraat: Vernoemd naar Albertus van Velsen Ambachtsheer van 1258 tot 1275 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)
Alk: Vogelnaam (Alca Torda) (Wijk Vinkeveld)
Ambachtsgeest: (Wijk Boechorst)
An van Gilsenhof: Vernoemd naar Johanna Cornelia van Gilse-van Geldermalsen, 1885-1975 (Wijk Middengebied)
Anemoonstraat: Genoemd naar plantenfamilie van o.a Akelei (Wijk Beeklaan kwartier)

Appelhof: (Wijk s Heeren Loo)
Atjehweg: Genoemd naar Atjeh gebied aan de Noordpunt van Sumatra, Wijk De Zuid)

B

Beatrixstraat: Genoemd naar prinses Beatrix 1938-heden (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)
Beeklaan: Dankt de naam aan de loop van de straat over de Boekersloot 1922 (Wijk Beeklaankwartier)
Beethovenweg: Genoemd naar Ludwig van Beethoven 1770-1827 Duits componist van Vlaamse afkomst (Wijk De Zuid)
Berckelweg, van (N444): Genoemd naar Gerard Frans Willem van Berckel 1906- 1966 Burgemeester van Noordwijk geweest van 1946-1966 (Wijk Boechorst)
Bergweg: (Wijk Boechorst)
Biezenland: (Wijk Boechorst)
Bijdorpstraat: Genoemd naar woning Bijdorp die aan de Sint Jeroensweg en Boerenburgerweg lag (Wijk Boerenkant)
Binnenhof: (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Binnenkant: Dankt naam aan de ligging van de straat (Wijk Grashoek)

Binnenweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg van het oude zeedorp naar "Binnen" (Wijk Oude kern van Noordwijk Zee)
Bloemendaalstraat: Dankt naam aan de plaats Bloemendaal (Wijk Boerenkant)
Boechorsthof: (Wijk Boechorst)
Boekerslootlaan: Dankt de naam aan de ligging aan de Boekersloot ook wel Boeksloot genoemd (Wijk Beeklaankwartier)

Boerenburgerweg: Genoemd naar de loop van de weg langs voormalig boerderij Boerenburg (Wijk Boerenkant)

Boerhaaveweg: Genoemd naar Hermannus Boerhaave 1668-1738 (Wijk De Zuid)

Bomstraat: Genoemd naar de Bomschuit die tot 1913 werd gebruikt in Noordwijk voor de haringvangst (Wijk Oude kern van Noordwijk aan Zee)
Bonnikeplein: Genoemd naar Joseph Maria Bonnike, Burgemeester van Noordwijk van 1966-1987 (Wijk Vinkeveld)

Bosweg: Door werkeloze Noordwijkers als werkverschaffing dennebos aangeplant 1920 (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Breloftpark: Genoemd naar de oudtijdse benaming Breloft.(Wijk Dobbelmanduin)

Bremkant: Genoemd naar de Brem  (Sarothamnus Scoparus) struik met gele bloemen (Wijk Grashoek)

Bronckhorststraat: Genoemd naar jonkheer Nicolaes van Bronckhorst  Heer van stadt aant Haringvliet. 1512-1579 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Bronsgeesterweg: Dankt de naam aan "Bronst"=brunst= Crematieplaats der heidenen in het verre verleden (Wijk Boechorst)

Buurweg: Genoemd naar de oude naam van de oorspronkelijke Boerenburgerweg (Buerwech) (Wijk Boerenburg)

 

C

Cleypad: Dankt de naam aan de oudtijdse volksnaam van de huidige Schoolstraat (Wijk Oude kern van Noordwijk aan Zee)

Clusiusweg: Genoemd naarCharles de l'Esckuse beter bekend als Carolus Clusius 1526-1609 (Wijk Boerenburg)

Crocusstraat: Genoemd naar Crocus, afkomstig van het Groekse woord Krokos=Saffraan Crocus is een Irisachtige voorjaarsbloem (Wijk Beeklaankwartier)


D

Dahliastraat: Genoemd naar de Dahlia Variabilis dit is een plant (Wijk Middengebied)

Daniel Noteboomstraat: Genoemd naar Daniël Noteboom tekenaar en kunstenaar 1877-1943 (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

De Boender: Genoemd naar een vroeger daar aanwezige strook Heide met die naam (Wijk Langeveld)

De Grent: Naam is afkomstig de weg die vroeger begrind was. (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

De Hagen (Wijk Boechorst)

De Hooge Krocht (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

De la Bassecour Caanstraat: Genoemd naar jonkheer mr Hendrik Abraham Cornelis de la Bassecour Caan 1829-1905 (Wijk Calorama)

De Keuvel: Voormalig buurtje aan de Tramsteeg (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

De Mook: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

De Ruyterstraat: Genoemd naar Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1676 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

De Roysloot (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

De Scheysloot (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

Deining: Genoemd naar de aanduiding deinig dit is een lange trage golf beweging aan het zee oppervlakte (Wijk Vinkeveld)

Dennenweg: Genoemd naar de Den (Pinus Sylvestris) naaldboom (Wijk De Zuid)

Derk Bolhuisstraat: Genoemd naar Derk Bolhuis, oprichter van autobusdienst Noordwijk-Den Haag 1857-1940 (Wijk Duinpark)

Dobbelmannduin: Genoemd naar Louis Romuald Hubert Dobbelmann 1837-1901, vroeger werd dit de Pieternelsduin genoemd (Wijk Dobbelmannduin)

Doelensteeg: Genoemd naar het terrein van de Sint Joris doelen. (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Dolfijnlaan: ('s Heeren Loo)

Dompad: Genoemd naar een oudtijdse benaming vroeger heten deze ook wel Kerkpad,Dieffpad/dieffpat, Dompad, Groot- en Klein Kerkhofpad tans enige onverhardeweg in de bebouwde kom (Wijk Dobbelmannduin)

Douzastraat: Genoemd naar Janus Dousa, historicus, humanist, letterkundige en staatsman 1545-1604 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Dr. Hadriaan van Neslaan: Genoemd naar Hadriaan van Nes, Huisarts, gemeente arts en raadslid 1866-1930 (Wijk Beeklaankwartier)

Driehoeklaan: (Wijk s Heeren Loo)

Dreefkant: Genoemd naar de ligging van de straat (Wijk Grashoek)

Druivenhof: ('s Heeren Loo)

Duindamseweg: Genoemd naar oudtijdse benaming, Duindam of Abts-Camp 1399 (Wijk Langeveld)

Duindamseslag: Genoemd naar oudtijdse benaming,in 1850 heten deze Duindamsche- of Schulpweg (Wijk Langeveld) (geen plattegrond beschikbaar)

Duindistel: (Huis ter Duin)

Duinkant: Genoemd naar de naam van de straat aan de kant van de duinen (Wijk Grashoek)

Duinroos: (Huis ter Duin)

Duinschooten: Afkomstig van de naam Deunschooten 1486, huisnummers zijn oneven(Wijk Langeveld)

Duinweg: Dankt de naam aan de ligging van de weg langs de duinen voorheen Duinkant genaamd 1850 (Wijk Duinpark en Langeveld)

Duinwetering: Genoemd naar de Duinwetering/Duinwatering (Wijk Boerenburg)

Duinzicht: (wijk middengebied)

Duizendblad: Genoemd naar Duizendblad (Achillea millefolium) plant (Wijk Middengebied)

 

E
Egbert de Grootstraat: Genoemd naar Egbert de Groot, gemeente secretaris tijdens burgemeesterschap Pické (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Egmonderstraat: Genoemd naar de Noordhollandse kustplaats Egmond (Wijk Boerenburg)

Eisingastraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1991 (Wijk Boechorst)

Elzenkant: Genoemd naar de Els (Alnus glutinósa) struik (Wijk Grashoek)

Emmaweg: Genoemd naar Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont 1858-1934 (Wijk Dobbelmannduin)

Erasmusweg: Genoemd naar Desiderius Erasmus 1469-1536 Nederlands humanistisch denker en geleerde (Wijk De Zuid)

Everwijnpark: Genoemd naar Jan Charles August Everwijn 1873-1939 Botanisch doctor (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Extersslop: Genoemd naar Nicolaas Willem Exter 1877-1947 Bakker aan de Hoofdstraat (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

 

F
Florahof: Genoemd naar Flora van Noordwijk en Florapark (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Fluitekruid:Genoemd naar de plant Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) (Wijk Middengebied)

Freesialaan: Genoemd naar de Freesia (Freesia refracta) (Wijk Beeklaankwartier)

Fuikhoren: Genoemd naar de schelp (Wijk Vinkeveld)

 

G
Garenhof: historisch benaming (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Gasthuissteeg: Genoemd naar voormalig Gasthuis) nu Blokker (Wijk Oude kern Noordwijk-zee)

Gerbarahof: Genoemd naar de Gerbera (Gerbera jamesonii) (Wijk Beeklaankwartier)

Gerleeweg: Genoemd naar voormalig cultuurgrond en weg Het Gerlee (Wijk Vinkeveld)

Gerrit Heeringastraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Giraffelaan ('s Heeren Loo)

Gladiolusstraat: Genoemd naar de Gladiool (Gladiolus communis) (Wijk Beeklaankwartier)

Golfbaan: Genoemd naar de ligging waar vroeger een golfbaan lag (Wijk Prinssesen buurt)

Golfweg: Genoemd naar de voormalige golfvelden (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Goohorstlaan: Genoemd naar de in 1928 gebouwde villa onder de naam Goohorst (Wijk Boerenburg)

Gooweg: Genoemd naar de oudtijdse benaming Gaweg of wel Dorpsweg (Wijk o.a Boerenburg)

Goudenregenstraat:Genoemd naar de Goudenregen (Laburnum anagyroides) (Wijk Calorama)

Graaf Albrechtstraat: Genoemd naar Albrecht van Beieren 1330-1404 Hertog van beieren, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (Wijk Boerenburg)

's Gravendijckseweg: Genoemd naar "s Gravendijck" (Wijk industrieterrein 's Gravendijck)

's Gravendijckplein: Genoemd naar "s Gravendijck" (Wijk industrieterrein 's Gravendijck)

Gritpad: ligging van voormalig gritmaalderij (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Groeneveld: Genoemd naar Cornelis Groeneveld 1741-1826 Kruidenteller en en grondlegger van kruidenteeltbedrijf (Wijk Boerenburg)

Groot Hoogwaak: Dankt naam aan Hoogwaak (Wijk Duinpark)

Gruenepad: Genoemd naar oudtijdse benaming (Wijk Boerenburg)

 

H
Haagwinde: Genoemd naar de Haagwinde (calystegia sepium) (Wijk Middengebied)

Harmonikalaan: (Wijk s heeren loo)

Hardenbroekweg: Genoemd naar Ernest Louis baron van hardenbroek van Lockhorst 1864-1912 Burgemeester van Noordwijk 1901-1908 (Wijk Dobbelmannduin)

Heilige Geestweg: Genoemd naar het Heilige Geesthuis met bijbehorende armenhuizen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Hekelhof: Genoemd naar een bewerking op de voormalige lijnbanen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Het Laantje: Genoemd naar oudtijdse benaming 1850 (Wijk Vinkeveld)

Hendrik Vinkhof: Genoemd naar Hendrik Vink 1887-1919 Omgekomen redder op 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Henriëtte Roland Holststraat: Genoemd naar Henriette  Goverdine Anna Ronald Holst-van de Schalk 1869-1952 Nederlandse Dichteres (Wijk Prinssenbuurt)

Herenweg: Afkomstig van de naam Heereweg of Heerweg ook wel Heirbaan genoemd, vroeger heten deze weg de Voorweg tot 1992 (Wijk Beeklaan kwartier)

Hertenlaan ('s Heeren Loo)

Hoefblad: Genoemd naar plant (Wijk Middengebied)

Hoekstand: Genoemd naar de hoekvormige ligging van de straatgedeelten (Wijk Grashoek)

Hofvennepark: (Wijk Offem)

Hogeweg: Genoemd naar oudtijdse benaming (Wijk Offem)

Holbeekstraat: Genoemd naar Johan adam Holbeek 1810-1875 Eerste gemeente secretaris van Noordwijk (1853-1873) (Wijk Boerenburg)

Hoofdstraat: Dankt naam aan centrale ligging in het oude zeedorp (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Hoogeveenseweg: Genoemd naar familienaam van bewoners boerderij Varkenboslaan (Wijk Offem)

Hoogtij: Genoemd naar stroming van water (Wijk Vinkeveld)

Hoogwakersbosstraat: Genoemd naar voormalig Hoogwakersbosje (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk-Zee)

Houtkrocht: Genoemd naar een voormalig teellandje met die naam aan de Sint Jeroensweg (Wijk Boerenkant)

Houtmanstraat: Zijstraat van De Ruyterstraat (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Huis ter Duinstraat: Geen duidelijk beschrijving beschikbaar (Wijk Dobbelmannduin)

Huygensstraat:     (Wijk industrieterrein s Gravendijck)

Hyacinthstraat: Genoemd naar de Hyacint(h) bol gewas uit Klein-Azië (Wijk Beeklaan kwartier)

 

I
IJmuiderstraat: Genoemd naar de Noord Hollandse kustplaats (Wijk Boerenkant)

Invaltij: Afkomstig uit Maassluis en Vlaardingen (getij- kentering) zie Uitvaltij. (Wijk Vinkeveld)

Irenestraat: Genoemd naar Irene Emma Elisabeth, prinses van Oranje Nassau 1939-heden (Wijk  Noordelijke uitbreiding Noordwijk zee, in volksmond Prinsessen buurt genoemd)

Irisplein: Genoemd naar de Iris (Iris chamaeris) plant (Wijk Middengebied)

 

J

Jacob Juchstraat: Genoemd naar Jacob Juch 1895-1943 Geneesheer-Directeur Willem vd Bergh (Wijk Boerenkant)

Jacoba van Beierenlaan: Genoemd naar Jacoba van Beieren 1401-1436 Hertogin van Beieren. Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen (Wijk Boerenburg)

Jacobus van der Valkstraat: Genoemd naar Jacobus van der Valk, onderwijzer (Wijk Boerenburg)

Jacques Urlusstraat: Genoemd naar Jacobus Urlus 1867-1933, Operazanger (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwijk-Zee)

Jan Cramerhof: Genoemd naar Jan Cramer 1886-1919 Omgekomen redder op 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Jan de Ridderstraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Jan van Gent: Genoemd naar vogel (Morus Basanus) (Wijk Vinkeveld)

Jan van Henegouwenweg: Genoemd naar Jan van Henegouwen 1290-1356 Graaf van Henegouwen (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Jan van Heusdenstraat: Genoemd naar Johan van Heusden 1527-1627 Schout en baljuw van Noordwijk (Wijk Boerenburg)

Jan van Kanhof: Genoemd naar Johannes van Kan 1870-1937 Bootsman op reddingsboot (Wijk Duinpark)

Jan Kloosstraat:Genoemd naar Jan Kloos 1860-1938 Historicus, auteur (Wijk Boerenkant)

Jan Kroonsplein: Genoemd naar Jan Kroon 1799-1885 Bloemenkweker, raadslid en wethouder

Jasmijnstraat: Genoemd naar de Jasmijn (Jasmininum officinale) (Wijk Calorama)

Javaweg: Genoemd naar de Java (Wijk De Zuid)

Jeroenspark: Genoemd naar Sint-Jeroen Patroon van Noordwijk (Wijk Oude kern van Noordwijk-Binnen)

Johanna van Hoornstraat: Genoemd naar jonkvrouw Johanna van Hoorn (Wijk Boerenburg)

Johannes Molegraafstraat: Genoemd naar Johannes Molegraaf 1894-1942 Timmerman bij Willem van der Bergh (Wijk Middengebied)

't Joostje: Genoemd naar teelland (Wijk Boerenkant)

Jonckerweg: (industrieterrein 's Gravendijck)

Joseph de Veerstraat: Genoemd naar Joseph de Veer 1738-1823 Kostschoolhouder (Wijk Boerenburg)

Jozef Beugelsdijkstraat: Genoemd naar Jozef Beugelsdijk 1918-1945 Verzetsstrijder (Wijk Middengebied)

Julianastraat: Genoemd naar Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina prinses der Nederlanden 1909-2004 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

 

K

Kapelleboslaan: Dankt naam aan loop van de laan langs het Kapellebos. (Wijk Langeveld)

Kapteynstraat: (Wijk industrieterrein s Gravendijck)

Karel Doormanstraat: Genoemd naar Karel Willem Frederik Marie Doorman 1889-1942 Nederlands marine-officier (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Katenblankweg: Genoemd naar de overgeleverde volksnaam Catenblank (Wijk Dobbelmanduin)

Katwijksestraat: Genoemd naar de Zuid-Hollandse plaats Katwijk (Wijk Boerenkant)

Keplerlaan: Genoemd naar Johannes Kepler 1571-1630 Duits sterrenkundige (Estec)

Kerkeland: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Kerkhofpad: Dankt naam aan de loop van de straat naar de algemene Begraafplaats (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Kerkstraat: Dankt naam aan de loop van de straat naar de Grote of St Jeroenskerk (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Kersappelstraat: Genoemd naar de Kersappel (Malus baccata) (Wijk Calorama)

Kersenhof: ('s Heeren Loo)

Keyserswey: Weiland (De Klei) tussen Noordwijk en Katwijk (De Krom) waar later paarden stonden (Wijk industrieterrein Gravendijck)

Klei (Wijk industrieterrein Klei-Oost)

Kloosterplein:    Thans parkeerplaats tussen de Kerkstraat en de Grote Kerk (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Koepelweg: Genoemd naar duinkoepeltje in de Zuidduinen (Wijk De Zuid)

Kokkel: Genoemd naar schelp Kokkel(Cardiidae edule) (Wijk Vinkeveld)

Koningin Astrid Boulevard: Genoemd naar Astrid Sophia Louisa Thyra Koningin van België en prinses van Zwitserland 1905-1935 (Wijk De Zuid)

Koningin Wilhelmina Boulevard: Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau 1880-1962 Koningin van Nederland (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Kostverloren: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Kraaierslaan: Dankt naam als functie van de weg als grens van de gemeente. (Wijk Langeveld)

Kruidhof: Ter herinnering aan de voormalige kruidentuinen (Wijk Boerenkant)

Kruizemunt:   (Wijk Boerenkant)

Kweeklust: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

 

L

Laagtij: Genoemd naar benamming laagtij=Eb (Wijk Vinkeveld)

Lage Wurft: Genoemd naar benaming in de volksmond (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Lageweg: Dankt naam aan lage ligging tussen de weilanden en ter onderscheiding van de Hogeweg (Wijk Offem)

Langevelderlaan: Oorspronkelijke en huidige functie van verbindingsweg van het Langeveld naar gemeente Noordwijkerhout (Wijk Langeveld)

Langevelderslag: Functie van de weg als verbindingsweg van buurtschap Langeveld naar het strand (Wijk Langeveld)

Lavendelhof: Genoemd naar Lavendel (Lavandula angustifolia) (Wijk Boerenburg)

Leendert Hellenberghof: Genoemd naar Leendert Hellenberg 1889-1919 Redder KNRM overleden tijdens reddingsactie 24-11-1919 (Wijk Duinpark)

Leeuwenhorstlaan: Genoemd naar de abdij Leeuwenhorst (Wijk Boerenburg)

Leeweg: Dankt naam aan "Lee" andere naam voor wetering (Polder t.h.v BEUK)

Leidsevaart: Dankt naam aan loop van de weg langs de Leidse Trekvaart (??)

Leon Senfstraat: Genoemd naar Leonardus Johannes Senf 1860-1940. Lithografeerde, graveerde en maakte houtsnijwerk. (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwiik-Zee)

Leydtwech: Dankt naam aan een legendarische benaming. (Wijk Calorama)

Lighof: ligt op plaats waar de witte mavo heeft gestaan (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Ligusterweg: Genoemd naar de wilde Liguster (Ligustrum vulgaris) (Wijk De Zuid)

Lindenhofstraat: Genoemd naar de Lindenhof (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lindenplein: Genoemd naar de Linde, geslacht Tilia (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lombok: oudste benamming voor dammetje (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Losplaatsweg: Dankt naam aan losplaats voor de Woensdagse watering (Wijk Beeklaan kwartier)

Ludolph Berkemeierstraat: Genoemd naar Ludolph Georg Julius Berkemeier Kunstschilder 1864-1930 (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwiik-Zee)

Lijnbaanweg: Genoemd naar Lijnbanen waar ze touw maakte (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Lijsterpad: Genoemd naar de vogel Lijster (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

 

M

Maarten Kruytstraat: Genoemd naar Maarten Kruyt 1770-1847 Scheepsbouwer en reder. Adjunct-maire voor Noordwijk aan Zee (Wijk Oude kern Noordwijk zee)

Marcellusstraat: Zeer waarschijnlijk vernoemd naar een oud grondeigenaar Marcelis Paardekooper 1823-1900 (wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Margrietstraat: Genoemd naar prinses Margriet Francisca prinses van Oranje Nassau 1943 (Wijk Oude kern Noordwijk zee (Prinsesenbuurt))

Marjoleinstraat: Genoemd naar de Marjolein (Marjorana hortensis) lipbloemig (Wijk Calorama)

Marijkestraat: Genoemd naar prinses Maria Christina. prinses der Nederlanden 1947 (Wijk Oude kern Noordwijk zee (Prinsesenbuurt))

Meidoornstraat: Genoemd naar de Rozenfamilie behorende Meidoorn (Wijk Calorama)

Menakkerweg: Vroeger lagen hier gemeenschappelijke weiden (Wijk Offem)

Moelenshof: Vernoemd naar Hof van der Moelen tegenwoordig Hof van Holland (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Molenstraat: vroeger stond op de hoek wilhelminastraat hier een korenmolen (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Molenwerf: vroeger stond op de hoek wilhelminastraat hier een korenmolen werf = onbebouwde grond (Wijk Oude kern Noordwijk-binnen)

Montessoristraat: Genoemd naar Maria Montessori 1870-1952 (Wijk Boerenburg)

Morgenster: Genoemd naar de Morgenster planten geslacht Tragopogon (Wijk Middengebied)

Muscaristraat: Genoemd naar de Muscari planten geslacht (oa blauw druifje) (Wijk Beeklaankwartier)

 

N

Nachtegaalslaan: Genoemd naar vogel de Nachtegaal (Luscina megarthyncha) (Wijk Offem)

Narcisstraat: Genoemd naar de Narcis (Wijk Beeklaankwartier)

Nico Steenvoordenstraat: Genoemd naar de overleden brandweerman in Huis ter Duin 1990 (Wijk Boechorst)

Nicolaas Barnhoornweg: Genoemd naar Nicolaas Barnhoorn 1813-1871 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Nieuwe Offemweg: Genoemd naar landgoed Offem (Wijk

Nieuwe Voorstraat: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Nieuwe Zeeweg: Genoemd naar de loop van de weg tussen Binnen en Zee (Wijk Middengebied)

Noordhoren: Genoemd naar schelp Noordhoren (Nepunea antiqua) Wijk Vinkeveld)

Noordzeestraat: Genoemd naar de in 1899 eerste hotel-pension (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

Noraweg: Genoemd naar de daar gelegen militair radio-ontvangststation "Nora"(Wijk Langeveld)

Northgodreef: Genoemd naar de oudenaam van Noordwijk (Wijk : diverse)

 

O

Obliehoren: Genoemd naar schelp (Retusa Alba) (Wijk Vinkeveld)

Offemweg: Dankt naam aan landgoed "Offem" (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Olieburg: Genoemd naar Olieberg (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Olifantenlaan: (Wijk s Heeren loo)

Oranje Nassaustraat: Genoemd naar de familienaam van het Nederlandse koningshuis (Wijk Prinssenbuurt)

Oude Zeeweg: Dankt naam aan de functie verbindingsweg tussen "Zee" en "Binnen" (Wijk Dobbelmannduin)

Overbeek:  (Wijk Boechorst)

 

P

Paardenlaan: (Wijk s Heeren Loo)


Palaceplein: Voorheen stond hier en hotel genaamd Palace Hotel 1912-1976 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Parallel Boulevard: Dankt naam aan de loop van de straat evenwijdig aan de Koningin Wilhelmina Boulevard (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Parelduiker: Genoemd naar de Parelduiker (Gavia artica) (Wijk Vinkeweld)

Pauluslaan:  (wijk Sancta Maria)

Penhoren: Genoemd naar schelp Penhoren (Turritella communis) (Wijk Vinkeveld)

Peterhof: (Wijk Boechorst)

Pianolaan: ('s Heeren Loo)

Pickeplein: Genoemd naar Cornelis Lucas Conradus Willem Pické 1834-1885 Burgemeester van Noordwijk 1866-1885 (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Pickestraat: Genoemd naar Cornelis Lucas Conradus Willem Pické 1834-1885 Burgemeester van Noordwijk 1866-1885 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Piet Heinplein: Genoemd naar Piet Heyn 1577-1629 Nederlandse vlootvoogd  (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Piet Heinstraat: Genoemd naar Piet Heyn 1577-1629 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Pieter Bedijnstraat: Genoemd naar Pieter Bedijn 1838-1920 eerste Noordwijkse badman (Wijk Duinpark)

Pieter Coermanstraat: Genoemd naar Pieter Coerman 1758-1841 Chirurgijn-huisarts, wethouder. (Wijk Boerenburg)

Pieternelweg: Genoemd naar Pieternel (Golvend duinterrein) (Wijk Dobbelmannduin)

Pimpernelstraat: Genoemd naar de Pimpernel (Sanguisorba officinalis) (Wijk Calorama)

Prins Bernhardstraat: Genoemd naar prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins van Oranje (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Prins Hendrikweg: Hendrik Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenburg-Schwerin 1876-1934 Prins der nederlanden (Wijk Dobbelmannduin)

 

Q
Quarles van Uffordstraat: Genoemd naar jonkheer mr Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford 1855-1917, Burgemeester van Noordwijk van 1890-1901 (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

 

R

Raadhuisstraat: Genoemd naar gevestigde Raedthuys 1668 (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Randweg: Dankt naam aan de loop langs de rand van de duinen (Wijk Langeveld)

Ranonkelstraat: Genoemd naar de Ranonkel (Ranunculus asiaticus) (Wijk Beeklaankwartier)

Rechthoeklaan: (Wijk s Heeren Loo)

Rederijkersplein: Genoemd naar de Noordwijkse Rederijkerskamer (Dichters) (Wijk Boerenburg)

Rembert Dodoensstraat: genoemd naar Rembert Dodonaeus 1517-1585 Vlaams hoogleraar geneeskunde (Wijk Boerenburg)

Rembrandtweg: Genoemd naar Rembrandt Harmens-zoon van Rijn 1606-1669 Tekenaar, schilder (Wijk De Zuid)

Rietkant: Genoemd naar Riet (Phragmites australis) (Wijk Grashoek)

Rijnsburgerweg: Einde Herenweg richting Rijnsburg (boven de N206)

Rosser: Genoemd naar schelp Rosser (venus gallina stricatula) (Wijk Vinkeveld)

Rozenburg: Dankt naam aan straat aangelegt op grond, oudtijds bekend als "Rozenburg" (Wijk Boerenkant)

Rudolf Tappenbeckweg: Genoemd naar Rudolf Tappenbeck 1898-1944 Verzetsstrijder (Wijk De Zuid)

Ruijgenhoeck: Benaming voor verdorde gewassen in de duinen (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Rynesteyn: Genoemd naar voormalig kapel "Rynestein" (Wijk Boerenburg)

 

S

Salviahof: genoemd naar de Salvia (Salvia officinalis) (Wijk Boerenburg)

Sartoriusstraat: Genoemd naar Joannes Sartorius Latijnse naam voor Jan Snijder Stichter van de Latijnse school 1535 (Wijk Boerenburg)

Schaalhoren: Genoemd nar schelp Schaalhoren (Patella vulgata) (Wijk Vinkeveld)

Schans: Genoemd naar historische benaming (Rij huizen) (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Schapedel: Benaming van afgegraven duin (Teellandje) (Wijk Duinpark)

Schelpenhoek: Opslag plaats van schelpen (Wijk Vinkeveld)

Schelvissteeg: Genoemd naar de Schelvis (Kabeljauwachtige) (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Scheveningsestraat: Genoemd naar badplaats. (Wijk Boerenkant)

Schiestraat: Loop van de straat langs de Schie (Schieten) (Wijk Boechorst)

Schiewei: nieuwe straatnaam toekomstige wijk Offem-Zuid

Schilpdel: Genoemd naar voormalig teellandje (Wijk Duinpark)

Scholekster: genoemd naar vogel (Haematopus ostralegus) (Wijk Vinkeveld)

Schoolstraat: Genoemd naar einde van vorige eeuw opgerichte openbare lagere school (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

s-Gravendijckseweg: (Industrieterrein  's Gravendijck)

Schuitengat: Droge baai in een inham in de duinen   (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Sint Jeroensweg: Genoemd naar Sint Jeroen (Wijk Boerenkant)

Slop van Delft: Genoemd naar Willem van Delft 1878-1958 Timmerman (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Sluispad: Dankt naam aan voormalige sluis aan het einde van de Boekersloot (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Sneeuwgors: Genoemd naar vogel (Plectrophenax nivalis) (Wijk Vinkeveld)

Sondauwhof: Genoemd naar Sondauw of te wel Zonnedauw. (Wijk Boerenburg)

Sonneveld: Genoemd naar Sonnevelt een lusttuin uit de 16e eeuw (Wijk Boerenburg)

Spinozaweg: Genoemd naar Benedictus de Spinoza 1632-1677 Filosoof (Wijk De Zuid)

Spoelhoren: Genoemd naar de schelp spoelhoren (Wijk Vinkeveld)

Springtij: genoemd naar springtij=springvloed=hoge watervloed (Wijk Vinkeveld)

Stakman Bossestraat: Genoemd naar mr Karel Johan Cornelis Stakman Bosse (burgemeester van Noordwijk 1841-1853) (Wijk Boerenburg)

Stegerhoek: Genoemd naar Jan Stegerhoek. Kriudenteler (Wijk Boerenburg)

Stevenstraat: Genoemd naar jonkheer mr Steven van der Does 1576-1621 Ambachtsheer van Noordwijk van 1605-1621 (Wijk Boerenburg)

Stormvogel: genoemd naar de Stormvogel (Wijk Vinkeveld)

Strandloper: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkelveld)

Strandplevier: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkelveld)

Strandwijck: Noordvleugel van Huis ter Duin (Wijk De Zuid)

Stijntjesduinstraat: loop van de straat over het voormalige Stijntjesduin (Wijk oude kern Noordwijk-Zee)

Surinameweg: Genoemd naar Suriname (Wijk De Zuid)

Susanna van Ettenstraat: Genoemd naar Susanne van Etten 1550-1634 Abdis van de voormalige abdij Leeuwenhorst (Wijk Boerenburg)

Symon Meeszstraat: Genoemd naar Simon Meesz eerste kruidenteeler van Noordwijk (Wijk Boerenburg)

 

T
Tamarijnslaantje: ('s Heeren Loo)

Tamboerijnlaan: (Wijk s Heeren Loo)

Thijs van der Lindenstraat: Genoemd naar Matthijs van der Linden 1852-1940 (Wijk Duinpark)

Toekomststraat: Genoemd naar Duinexploitatiemaatschappij "De Toekomst" (Wijk oude kern van Noordwijk-Zee)

Tolhoren: Genoemd naar de schelp (Wijk Vinkeveld)

Trommelhof: ('s Heeren Loo)

Trompstraat: Genoemd nar Maarten Harpertszoon Tromp 1598-1653 (Wijk Oude kern van Noordwijk-Zee)

Tulpstraat: Genoemd naar de Tulp (Wijk Beeklaankwartier)

 

U
Uitvaltij: Uitdrukking afkomstig uit Maassluis en Vlaardingen. Als de vissers wilde uitvaren kozen ze om uit te varen bij zakkend water om zo sleepkosten te besparen (Wijk Vinkeveld)

 

V

Varkenboslaan: Genoemd naar de veldnaam Varkenbos (Wijk Offem)

Van Galenstraat: Genoemd naar Jan van Galen 1604-1653 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van Leeuwenstraat: Genoemd naar Kapelaan Franciscus Maria Johannes van Leeuwen 1881-? (Wijk Boerenkant)

Van Limburg Stirumstraat: genoemd naar het geslacht Van Limburg Stirum (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van de Mortelstraat: Genoemd naar Dr Jan Benedictus Victor Maria Josphus van de Mortel 1897- Burgemeester van Noordwijk 1929-1946 (Wijk Boerenkant)

Van Panhuysstraat: Genoemd naar jonkheer Willem Constantijn van Panhuys 1870-1929 Burgemeester van Noordwijk 1908-1929 (Wijk Midden gebeid)

Van Speijkstraat: Genoemd naar Jan Carel Josephus van Speijk 1802-1831 Nederlands zee-officier (Wijk Oude kern Noordwijk-Zee)

Van Struykstraat: Genoemd naar Maarten van Struyk o.a Rentmeester, schout en secretaris (Wijk Boerenburg)

Vinkenlaan:Genoemd naar loop van de straat naar het landgoed "Vinckeveldt" (Wijk Beeklaankwartier)

Vioollaan ('s Heeren Loo)

Viverlaan

Vloedlijn: Genoemd naar de aanduiding Vloedlijn (Wijk Vinkeveld)

Vogelaarsdreef: Genoemd naar Gerardus Vogelaar 1903-1986 Aannemer, makelaar-taxateur, raadslid, wethouder en wnd Burgemeester. (Wijk Langeveld)

Voorstraat: Dankt naam aa de loop van de straat dor het dorp (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Vuurtorenplein: Genoemd naar de Vuurtoren 1923 (Wijk Noordelijke uitbreiding Noordwijk-Zee)

 

W

W.H. van Konijnenburgplantsoen: Genoemd naar Willem Hendrik van Konijnenburg 1840-1904 Eigenaar badhotel Konijnenburg (Wijk Duinpark)

W.H. van Konijnenburgstraat: Genoemd naar Willem Hendrik van Konijnenburg 1840-1904 Eigenaar badhotel Konijnenburg (Wijk Duinpark)

Wantveld: Genoemd naar de historische benaming. (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Wantij: Genoemd naar Wantij=draaiing of stilstand water waar twee vloedstromen elkaar tegen komen (Wijk Vinkenveld)

Wassenaarsestraat: Genoemd naar Plaats (Wijk Boerenkant)

Waterkant: Genoemd naar de ligging van de straat in de woonwijk aanwezige waterpartij (Wijk Grashoek)

Weerskant: genoemd doordat flatgebouw aan "Weerskanten" toegankelijk is. (Wijk Grashoek)

Westeinde: Oudtijdse benaming (Wijk Oude kern Noordwijk-Binnen)

Westerbaan: Genoemd naar een van de drie grote Lijnbanen (Wijk Middengebied)

Weteringkade: Genoemd naar de Woensdagse Wetering (Wijk Boerenkant)

Weteringpoort:

Wigboldstraat: Genoemd naar Jonkheer Wigbold van der Does 1611-1669 Ambachtsheer van Noordwijk 1640-1669 (Wijk Boerenburg)

Wilgendam: Historische benaming (Wijk Langeveld)

Wilgenrand: Genoemd naar de Wilg (Boom) (Wijk Grashoek)

Wilhelminastraat: Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau 1880-1962 Koningin der Nederlanden (Wijk Oude kern van Noordwijk Binnen)

Willem Alexanderpark: Genoemd naar Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Koning der Nederlanden 1967- heden (Wijk Duinpark)

Willem van Beelenstraat: Genoemd naar Willen van Beelen 1859-1918 Raadslid en wethouder. (Wijk Duinpark)

Windlaan: ('s Heeren Loo)

Wintertuinlaan: ('s Heeren Loo)

Wintertuinplein: ('s Heeren Loo)

Witte de Withstraat: Genoemd naar Witte Corneliszoon de With 1599-1658. Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)

Writsaert: Flatgebouw aan de Wilhelmina Boulevard (Wijk Oude kern Noordwijk aan Zee)

Wulk: Genoemd naar schelp (Wijk Vinkeveld)

 

Z

Zager: Genoemd naar de zager (schelp) (Wijk Vinkeveld)

Zandbank: Zijstraat van Hoogtij, genoemd naar aanduiding zandbank, ondiepte van zand op de bodem. (Wijk Vinkeveld)

Zandvoortsestraat: Genoemd naar de Noord-Hollandse badplaats. (Wijk Boerenkant)

Zeekoet: Genoemd naar vogel. (Wijk Vinkeveld)

Zeereep: Dankt naam aan ligging op de oorspronkelijke "Zeereep" (Wijk Noordelijke uitbreiding van Noordwijk aan Zee)

Zeestraat: Genoemd naar de loop  van de straat uit het hart van "binnen", rechtstreeks naar "Zee" (Wijk oude kern Noordwijk-Binnen)

Zeger de Moorstraat: Genoemd naar Zeger de Moor stichter Franse kostschool aan de Voorstraat (Wijk Boerenburg)

Zilvermeeuw: Genoemd naar vogel (Wijk Vinkeveld)

Zilverschoon: Genoemd naar plant (Wijk Middengebied)

Zonnelaan: (Wijk s Heeren Loo)

Zonnekant: dankt naam aan ligging van de straat aan de zon-zijde in deze woonwijk (Wijk Grashoek)

Zoutmanstraat: Genoemd naar Johan Arnold Zoutman 10-05-1724 tot 07-05-1793 Nederlandse vlootvoogd (Wijk Oude kern Noordwijk Zee)

Zuidbroek: (Wijk Boechorst)

Zwanensteeg: Loopt van Voorstraat naar Offemweg. (Wijk oude kern Noordwijk Binnen)

Zwarteweg: Genoemd naar de kleur van de weg (Wijk Noordwijk Buitengebied)

Zwin: Genoemd naar benaming Zwin (Wijk Vinkeveld)

 

Naam betekeninssen zijn overgenomen uit het volgende boek Straatnamenboek van Noordwijk isbn 90-6550-358-7 te koop bij Boekhandel van der Meer.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.