Datum: 21-03-2023 - 15:57
21
apr
'20
Voldoende kaders voor goede toets ontwikkeling Schoolstraat.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Voldoende kaders voor goede toets ontwikkeling Schoolstraat.

Het college ontraadt het indienen en aannemen van de D66-motie waarin gevraagd wordt om ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling op een perceel aan de Schoolstraat. Het college vindt dat de bestaande kaders toereikend zijn...

Motie ontraden
“Naar onze opvatting zijn er voldoende kaders om het ontwikkelingsplan voor deze locatie op zijn merites te beoordelen dan wel te toetsen en is er geen aanleiding voor nadere ruimtelijke kaders. Het alsnog indienen en aannemen van de motie wordt ontraden”, aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad over de herontwikkeling van een perceel aan de Schoolstraat. Het gaat daarbij om de Schoolstraat 3A tot en met 7 in Noordwijk aan Zee.

Raadsvergadering 18 februari 2020
In de raadsvergadering van 18 februari 2020 is op initiatief van de fractie van D66 een motie ingediend over de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling. In deze motie wordt het college verzocht aan de raad een voorstel voor te leggen van de in acht te nemen ruimtelijke kaders die kunnen dienen als toetsingskader voor de beoordeling van het herontwikkelingsplan.

Aanleiding
Directe aanleiding voor het indienen van de motie is de voorbereiding van een naar het oordeel van de indieners massief herontwikkelingsplan op de genoemde locatie, waarbij de koper/initiatiefnemer beoogt om circa 46 woonappartementen te realiseren op een half verdiepte parkeergarage.

Toereikend
In zijn brief wijst het college de raad op de bestaande toetsingskaders. Die zijn in de ogen van het college toereikend. Lees ook de brief: 'Actuele motie inzake ruimtelijke kaders herontwikkeling perceel Schoolstraat 7 te Noordwijk'.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.