Datum: 02-10-2023 - 10:51
18
me
'20
Schriftelijke vragen fractie PvdA aan college inzake opschorten 'Doe Mee' regelingen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Schriftelijke vragen fractie PvdA aan college inzake opschorten 'Doe Mee' regelingen.

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W met als onderwerp: Opschorten Doe Mee regelingen. Aanleiding is dat op de gemeentelijke website en in de impact analyse kennis is genomen van het opschorten van betalingen en behandeling van aanvragen voor de Doe Mee regelingen. In de impactanalyse Coronacrisis wordt de ene na de andere doelgroep benoemd die kan rekenen op steun van de overheid,...

maar juist voor de groep inwoners die het altijd al lastig had, wordt schijnbaar rücksichtslos de ondersteuning gestaakt.

Dit roept bij de fractie van de PvdA volgende vragen op:

Vraag 1: Is het opschorten van de computerregeling voor ouderen niet juist heel nadelig voor deze doelgroep tijdens de coronacrisis, nu een groot deel van hen is aangewezen op digitale middelen om contact te kunnen onderhouden met naasten, maar ook om boodschappen te kunnen doen zonder risico’s voor de gezondheid.

Vraag 2: De Rijksoverheid roept op om contributies door te blijven betalen om zodoende bijvoorbeeld sportverenigingen en sportscholen te ondersteunen. Doet de gemeente door “Doe Mee” betalingen op te schorten niet het tegenovergestelde?

Vraag 3: Inmiddels mag er weer buiten gesport worden, is dat geen reden om de “Doe Mee” regeling weer per direct of mogelijk met terugwerkende kracht te herstarten?

Vraag 4: Is ook de tegemoetkoming in de schoolkostenregeling opgeschort? Zo ja, op welke manier denkt u dat de schoolkosten lager uitvallen door de coronacrisis?

Vraag 5: Hoewel een deel van de mogelijkheden om te participeren tijdelijk niet mogelijk waren/zijn, geldt dat niet voor alle opties, bijvoorbeeld: educatieve activiteiten, online lessen geboden door de sportschool. Heeft u dit meegewogen voorafgaand aan uw besluit? Door het lezen van de impact analyse dd 14 mei werden wij geattendeerd op het nieuwsbericht op de website van de gemeente met de titel: “Doe meeregelingen tijdelijk stopgezet” dd 26 maart. Deze maatregel is ook niet vermeld in de brief aan de gemeenteraad dd 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein.

Dit roept bij de fractie van de PvdA nog de volgende vragen op:

Vraag 6: Waarom heeft u gemeenteraad niet op het moment dat deze maatregel werd genomen op de hoogte gebracht?

Vraag 7: Waarom heeft u deze maatregel niet vermeld in uw brief van 1 april over de impact van coronamaatregelen op het sociaal domein?

Vraag 8: Op welke wijze en op welk moment heeft u de inwoners die gebruik maken van de Doe Mee regelingen geïnformeerd?

Vraag 9: Waarom is het bericht op de gemeentelijke website niet opgenomen op de pagina Nieuws en alleen te vinden via een specifieke zoekopdracht?

Namens de fractie van de PvdA,

Jan Janson

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.