17
jun
'20
College beantwoordt vragen CDA over coronamaatregelen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over coronamaatregelen.

Het college heeft de schriftelijke vragen van het CDA beantwoord over coronamaatregelen voor winkelend publiek en horeca. April is een verloren maand. Wat doet het college om de impact op de horeca te beperken?...

April. Een verloren maand

Het terrasseizoen in Noordwijk loopt van 1 april tot 1 oktober 2020. April is voor horecaondernemers, ook die met een terras, in ieder geval een verloren maand. Ook worden zij geconfronteerd met de anderhalve meter samenleving, waardoor zij binnen hun horecaonderneming, nadat zij hopelijk weer geopend mogen zijn, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden. Zo constateert het CDA in zijn schrijven. Waar kan de gemeente de ondernemers helpen?

Een positieve grondhouding bepaalt de verhouding

“Of een terras lucratiever te exploiteren is dan een binnenruimte is onder andere afhankelijk van de bedrijfsvoering maar ook van externe factoren zoals het weer. Of een terras beter geschikt is om het omzetverlies te verzachten dan een binnenruimte is voor ons dan ook niet in zijn algemeenheid aan te geven. Als een horecaondernemer in een specifieke situatie kansen ziet in het exploiteren van een (vergroot of nieuw) terras, dan zullen wij vanuit een positieve grondhouding gezamenlijk zoeken naar realisatiemogelijkheden”, aldus het college in zijn antwoord.

In redelijkheid en billijkheid

“Is het college bereid, aanvullend op het pakket aan maatregelen voor ondernemers van de Rijksoverheid, horecaondernemers in Noordwijk, die in het seizoen een terras uitbaten, tegemoet te komen?”, is nog één van de prangende vragen. “Wij zijn bereid om ondernemers in Noordwijk te ondersteunen waar dat in redelijkheid en billijkheid mogelijk is. Wij beperken ons daarbij niet tot ondernemers die een terras uitbaten. De wijze waarop wij ondernemers tegemoet kunnen komen zal divers zijn en zal mede afhankelijk zijn van het verloop van de crisis”, aldus het college.

Vertrouwen in de ondernemerszin 

“Indien het college daartoe niet bereid is, op welke wijze wil het college deze groep van horecaondernemers, die een belangrijk deel van hun omzet nu juist in het terrasseizoen genereren, dan wel tegemoet komen?” “Het college heeft veel vertrouwen in de ondernemerszin van de horecaondernemers. Ondernemers kunnen zich te allen tijde bij ons melden met voorstellen en suggesties. Veel ondernemers doen dat in de praktijk ook. Het gaat daarbij zowel om inbreng van individuele ondernemers als inbreng via een belangenorganisatie. Alle suggesties en ideeën worden welwillend bekeken en beoordeeld op uitvoerbaarheid.”

Lees ook de brief ‘Beantwoording schriftelijke vragen lid Barnhoorn (CDA) inzake coronamaatregelen winkelend publiek en horeca’.