Datum: 02-04-2023 - 00:36
04
jul
'20
College beantwoordt vragen D66 over alternatieven Bronsgeest.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen D66 over alternatieven Bronsgeest.

Het college heeft de vragen van D66 over alternatieve bouwlocaties voor Bronsgeest beantwoord. Het college blijkt positief over de mogelijke opstelling van de provincie Zuid-Holland....

“Onderschrijft u de conclusie dat het actuele provinciaal omgevingsbeleid de locaties Achterweg, De Nes en Vinkeveld Zuid als buiten BSD gelegen locaties beschouwt waar woningbouw ongewenst is?”, die vraag stelt D66 aan het college van Noordwijk. De partij stelde al eerder vragen over de manier waarop het college de raad heeft geïnformeerd.

Passend

“De woningbouwlocaties Achterweg, De Nes en Vinkeveld-Zuid passen op dit moment niet binnen het provinciaal ruimtelijk beleid”, erkent het college in zijn beantwoordingsbrief. “Het gaat daarbij om aanpassing van het Programma Ruimte, ten behoeve van de aanwijzing van het Achterweggebied als woningbouwlocatie in plaats van het niet aan te wenden deel van Bronsgeest.” 

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het verzoek van de gemeente aan Provinciale Staten van Zuid-Holland zeer wel passend kan zijn in het provinciaal ruimtelijk beleid. “Mede gelet op de neutrale effecten op de totale capaciteit van de woningbouw als gevolge van de uitruil van woningbouw in Bronsgeest naar het Achterweggebied.” En ook: “Om die reden verwacht ons college dat Provinciale Staten deze ontwikkeling ook als 'wenselijk' zullen beschouwen en in zullen stemmen met ons verzoek”, aldus het college

De hamvraag is “Deelt u -bij nader inzien- onze conclusie dat u de Raad met de brief van 9 augustus 2019 onjuist heeft geïnformeerd ten aanzien van vermeende bestuurlijke toezeggingen van de zijde van de provincie?” Dat werpt het college van zich af.

“Ons college is er dan ook van overtuigd dat, naast het behoud van een groot gebied van eersteklasbollengrond in Bronsgeest, met het alternatieve woningbouwplan in het Achterweggebied een significante landschappelijke meerwaarde bereikt kan worden in vergelijking met het volledig bebouwen van Bronsgeest als woningbouwlocatie. 

Lees ook de beantwoordingsbrief van het college ‘Beantwoording schriftelijke vervolgvragen lid Gutlich (D66) inzake Onderzoek alternatieve bouwlocaties Bronsgeest’.  

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.