Datum: 26-03-2023 - 11:57
23
jul
'20
Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit.

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit. Het gaat om een externe beoordeling van het integriteitsbeleid. En in hoeverre dit beleid onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit ondersteunt, stimuleert en borgt. “In mijn eerste half jaar als burgemeester heb ik geconstateerd dat Noordwijk op het onderwerp integriteit vaker onderwerp van gesprek is...

dan de inwoners en bedrijven van de gemeente verdienen”. Met die woorden presenteerde burgemeester Verkleij haar aanpak voor de komende maanden.

Gespecialiseerd extern bureau
Een grondige APK-keuring van de integriteit en alle regels en werkwijzen. Raad, college en ambtelijke organisatie ondergaan de keuring. Een gespecialiseerd, onafhankelijk bureau voert de APK uit. Het is Necker van Naem.

Integriteitsbeleid dat doet wat het moet doen
Het gaat om een externe beoordeling van het integriteitsbeleid. En in hoeverre dit beleid onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit ondersteunt, stimuleert en borgt. De burgemeester de APK moet uiteindelijk leiden tot een concreet uitvoeringsplan en verbetertraject voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Persoonlijke missie
In haar brief verwijst ze naar de opdracht die ze heeft meegekregen. “Bij mijn installatie als burgemeester van Noordwijk heb ik in mijn installatiespeech aangegeven dat ik scherp ben op de integriteit van het gemeentebestuur. Naast dat ik als burgemeester een wettelijke taak heb in het bevorderen daarvan, heeft u ook in de profielschets voor mijn positie aangegeven dat u voor mij een actieve rol ziet "bij de bewustwording en het weerbaar maken van de politiek en de ambtelijke organisatie tegen ondermijnende activiteiten."

Centrale waarden in denken, doen en beslissen
“Integer werken is een onderdeel van de betrouwbaarheid en professionaliteit van de overheid. De drie pijlers -gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke organisatie- moeten integriteit als een onlosmakelijk onderdeel van hun werken zien. Alleen regels zijn daarin niet genoeg. Het is belangrijk dat er gedragsregels en protocollen zijn, maar er is meer nodig dan dat. In de komende periode laat ik onze regels beoordelen. Daarnaast wil ik dat integriteit nog meer ingebed wordt in onze cultuur van werken en omgang met elkaar.”

Opdracht
“De 1e stap die we de komende tijd zetten is om proactief het huidige ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid te inventariseren en te evalueren. Ik geef opdracht tot een externe beoordeling van ons integriteitsbeleid en vraag te toetsen in hoeverre dit beleid onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit ondersteunt, stimuleert en borgt.

Dat resulteert in handreikingen voor concrete acties om een robuust en integraal stelsel voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit verder op te zetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concreet uitvoeringsplan en verbetertraject voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie.”

Lees ook de brief ‘Integriteitsaanpak en Beantwoording schriftelijke vragen D66, GL, Puur, PvdA - Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding lokale democratie’.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.