Datum: 21-03-2023 - 15:11
27
aug
'20
Fracties CDA en Bruisend Noordwijk krijgen antwoord van college over de situatie op De Keuvel.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Fracties CDA en Bruisend Noordwijk krijgen antwoord van college over de situatie op De Keuvel.

De fracties CDA en Bruisend Noordwijk hebben recent diverse vragen gesteld over de situatie rondom de Keuvel en de naleving van de corona maatregelen. De fracties wilden weten of het college op de hoogte was van de situatie op de Keuvel. Het naleven van de 1,5 meter maatregel is nauwelijks toepasbaar...

in verband met de vele fietsen en brommers die er geparkeerd staan in het middengebied. Ook kwam de vraag naar voren of de regels te handhaven zijn door de BOA’s en de politie. Daarnaast werden er mogelijke oplossingen aangedragen om de fietsenstalling te verplaatsen. Het college heeft antwoord gegeven op de vragen.

De geschetste situatie door de fracties is bekend bij het college. Naast het structurele probleem rondom de nauwe doorgangen is dit probleem onder de 1.5 meter coronamaatregel nog actueler geworden.

Op zoek naar mogelijke verbeteringen zijn er al vele opties overwogen en uitgeprobeerd. Er zijn borden geplaatst, linten gespannen en er is Floor Signing op de grond aangebracht. Daarnaast wordt er in de weekenden toezicht gehouden door ingehuurde toezichthouders. Tot op heden is daarmee echter geen tot tevredenheid stemmende situatie verkregen.

De oorsprong van het probleem aan de Keuvel is te herleiden tot de aldaar geplaatste fietsnietjes. De fietsnietjes dwingen de bezoekersstromen langs de buitenzijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties mede omdat bezoekers hier buiten de fietsnietjes parkeren.

In overleg met de betrokken belanghebbenden zijn de afgelopen jaren diverse voorstellen met elkaar besproken. De mogelijkheden die hierbij verkend zijn waren o.a. het verwijderen/verplaatsen van de fietsnietjes, het plaatsen van bankjes en het ruimte bieden aan tafeltjes/zitjes en plantenbakken. Over de voorgestelde maatregelen is met de betrokken belanghebbenden geen overeenstemming bereikt.

De mogelijkheid om fietsen te parkeren in de garage is al eerder overwogen. De combinatie van auto's en fietsers in een parkeergarage is echter verre van ideaal en heeft dan ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet de voorkeur. Daarnaast zal de toegang tot de parkeergarage hierop aangepast dienen te worden wat aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen.

Het zoeken naar een mogelijkheid voor extra stallingsruimte voor fietsen op het Kloosterplein zal worden meegenomen bij de uitwerking van de beoogde reconstructie. Het streven is om hier medio 2021 met definitieve voorstellen te komen die de parkeerdruk voor fietsers kan gaan verlagen.

De BOA's besteden veel tijd aan het bewust maken van bewoners, bezoekers en ondernemers. Het college constateert echter dat de genomen maatregelen op de Keuvel niet afdoende zijn en dat ondanks de inzet van BOA's en het aanbrengen van routerichting het pakket van aanwijzingen onvoldoende kan worden nageleefd en dat handhaving van de maatregelen in deze opzet niet realistisch is.

Deze constatering is het voor het college een belangrijk argument geweest om een advies voor te bereiden dat goed na te leven is en te handhaven is.

Het college zal op zeer korte termijn een besluit nemen over een totaalpakket van maatregelen die ertoe zullen bijdragen dat de Keuvel een rustig en veilig voetgangersgebied wordt.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.