14
okt
'20
Aanvrager voor uitbreiding hotel Quarles van Uffordstraat moet zijn plannen aanpassen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Aanvrager voor uitbreiding hotel Quarles van Uffordstraat moet zijn plannen aanpassen.

De eigenaar van een hotel aan de Quarles van Uffordstraat heeft een aanvraag gedaan om het hotel te mogen uitbreiden. De verzoeker wil het deel van het hotel waar nu koelcellen zijn saneren en het hotel uitbreiden door op dezelfde plek een aanbouw met kamers te maken. Om een bestuurlijk standpunt te krijgen...

is een principeverzoek ingediend.

Het voorliggend initiatief voor de uitbreiding van het hotel wordt door het college echter afgewezen wegens een onevenredig nadelig effect op de aangrenzende percelen. Er wordt wel positief gereageerd op de plannen van de uitbreiding van het bestaande gebouw met de koelcellen, met daarbovenop eventueel een bouwlaag.

De aanvrager is geïnformeerd middels een brief van de gemeente waarin een aantal voorwaarden en adviezen worden gegeven voor de aanpassing en verdere uitwerking van het plan.