Datum: 21-03-2023 - 15:00
14
okt
'20
Stichting ATC zit in impasse met de gemeente omtrent afdrachten exploitatie parkeerterrein Langevelderslag .
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Stichting ATC zit in impasse met de gemeente omtrent afdrachten exploitatie parkeerterrein Langevelderslag .

Stichting ATC heeft een brandbrief gestuurd aan het college en de gemeenteraad van Noordwijk. In de brief geven ze aan dat zij met hun rug tegen de muur staan en in een impasse zijn geraakt met de gemeente wat betreft vermeende afdrachten van inkomsten van de exploitatie van het parkeerterrein aan de Langevelderslag...

Hieronder leest u de volledige brief geschreven door het bestuur van ATC aan het college en de raad:

Geacht college, geachte raadsleden,

Volledig buiten onze schuld en wens om zijn wij met uw ambtenaren in een surrealistische discussie terechtgekomen over vermeende afdrachten van inkomsten tijdens onze exploitatie van het parkeerterrein Langevelderslag.

Naast de overeengekomen pachtbedragen eisen uw ambtenaren nu ineens een veelvoud van het overeengekomen bedrag. En bovendien een veelvoud van het bedrag dat onze voorganger die > 50 jaar het terrein commercieel heeft geëxploiteerd, per jaar heeft betaald.

Waar de nieuwe gemeente Noordwijk hoog in het vaandeel heeft staan dat zaken in de gemeente integraal aangepakt moeten worden, wordt in deze discussie door verschillende afdelingen volkomen langs elkaar heen gewerkt.

Zonder u hier direct teveel in detail lastig te vallen is onze stichting van vrijwilligers in 2018 onder toejuichingen van het desbetreffende college en ondersteund door uw ambtenaren opgericht. Belangrijkste taak was het (verkeers)veilig laten verlopen van de vele evenementen die ook weer vrijwilligers organiseren in de gemeente Noordwijk.

Toevallig of niet, in exact dezelfde periode besloot uw college te stoppen met de vorige exploitant van het parkeerterrein Langevelderslag teneinde de exploitatie zelf ter hand te nemen.

Omdat dat proces echter meer voeten in de aarde had dan door uw gemeente verwacht, hebben wij, op verzoek van uw college, de exploitatie tijdelijk ter hand genomen.

Om, zoals destijds door het college verwoord, van stichting ATC meer openheid te krijgen van het werkelijk aantal bezoekers van het terrein en om stichting ATC de mogelijkheid te bieden iets te verdienen om de stichting financiële body te geven. Dan zou de stichting niet afhankelijk meer zijn van subsidie.

Beiden is gebeurd.

De vrijwilligers hebben tweemaal voor hun geld gewerkt: eenmaal op het parkeerterrein om het geld te verdienen en éénmaal bij het (verkeers)veilig laten verlopen van alle evenementen in Noordwijk. Een win-win situatie zoals de toenmalige pho het noemde. Dit omdat de gemeente zelfs meer overhield per jaar van de exploitatie en omdat alle kosten die de stichting maakte voor de gemeenschap waren gedekt.

Zoals hierboven reeds vermeld eist de gemeente nu ineens, zonder motivatie, een veelvoud van het bedrag dat was afgesproken. Omdat dit niet is afgesproken en omdat de stichting ook niet over zoveel geld beschikt (met officiële jaarcijfers en balans aangetoond) dreigt uw advocaat (helaas zijn wij op dat niveau in de besprekingen nu aanbeland) nu met een rechtszaak.

Overigens houdt de gemeente ook betalingen van onze facturen tegen als onderpand, hetgeen juridisch waarschijnlijk niet eens mag. Bovendien wordt daardoor de financiële positie van de stichting verder onder druk gezet.

De advocaat, die als stagiaire de behandelend ambtenaar verving die met zwangerschapsverlof was bij uw gemeente op het moment dat de onplezierige discussie ontstond, heeft nu een onhaalbaar afbetalingsverzoek van het omstreden bedrag bij ons neergelegd.

In afwachting van deze betaling krijgt stichting ATC geen werk meer van uw gemeente, hetgeen riekt naar “détournement de pouvoir”.

Het enige dat wij al enige maanden vragen is een gesprek met de betreffende wethouder en een integrale aanpak van ons probleem.

Dit wordt ons geweigerd. De gemeente schijnt een nieuw beleid te hebben waarbij bestuurders niet meer met inwoners mogen praten om cliëntelisme tegen te gaan.

Overigens wel vreemd omdat de constructie van een gekozen bestuur (die de inwoners vertegenwoordigt) en aangestelde ambtenaren daarvoor juist staatsrechtelijk bedoeld is.

Als dit gesprek niet op korte termijn lukt zal er een rechtszaak volgen.

Dit heeft een positieve en twee nadelige gevolgen: het positieve is dat deze zaak zo eerlijk en open ligt dat wij er van overtuigd zijn deze zaak te winnen.

Het negatieve is dat stichting ATC, die inmiddels een uitstekende naam heeft opgebouwd bij zeer vele verenigingen (als corona niet was uitgebroken hadden wij meer dan 6000 uur beveiliging verzorgd) en heel veel buurgemeenten, negatief in het nieuws komt. Dit willen wij onze hardwerkende vrijwilligers, betaalde medewerkers en social return medewerkers niet aandoen. Dat hebben wij en zij niet verdiend.

Het tweede is dat de persoonlijke integriteit van de twee bestuursleden, die boven elke twijfel verheven is, gedurende het proces ter discussie komt. Hetgeen een van de bestuursleden ook in zijn carrière zou kunnen schaden.

En u weet, het duurt lang voordat een imago is opgebouwd maar het kan met een paar verkeerd begrepen opmerkingen heel snel verdwijnen.

Wij begrijpen dat een eerlijk gesprek met bestuur en ambtenaren niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dit heeft de behandeld advocaat een en ander maal geweigerd.

Ook een mediation traject dat onze advocaat voor heeft gesteld is direct afgewezen.

Toch vragen wij u als bestuur van stichting ATC om een eerlijk gesprek en vragen nogmaals gezamenlijk om een mediation traject te starten.

U als raad vragen wij om te bemiddelen als dit verzoek wederom door het bestuur wordt afgewezen.

Mocht dat gesprek niet plaatsvinden en er een rechtszaak gaan plaatsvinden zal er geen financiële toekomst meer zijn voor stichting ATC en het faillissement moeten worden aangevraagd. Met alle gevolgen van dien voor het werk dat ATC doet voor verenigingen en gemeenten en met alle gevolgen voor het personeel dat een enorme (sociale) afleiding vindt in het werk bij ATC.

In dit schrijven zijn wij niet te specifiek op de details ingegaan, maar de basis is dat alhoewel de afdeling vergunningen en toerisme weet hoeveel geld wij vanuit de opbrengst van de LVS gebruiken t.b.v. de evenementen en de pho ons adviseerde om op tijd subsidie aan te vragen als de opbrengst van LVS straks wegvalt, eist de andere afdeling alle opbrengsten van uit de exploitatie van LVS op. Zonder rekening te houden met de doelen waarvoor de opbrengsten gebruikt zijn. En ook zonder rekening te houden met de financiële klap die wij door de corona crisis hebben opgelopen.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid openheid van zaken te geven als dat de oplossing dichterbij brengt. Met vriendelijke groet,

Stichting ATC,

Het bestuur

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.