×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 454 niet laden
16
okt
'20
College doet raadsvoorstel om scheidingspercentage huishoudelijk afval te verbeteren van 50 naar 70%.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College doet raadsvoorstel om scheidingspercentage huishoudelijk afval te verbeteren van 50 naar 70%.

De gemeente Noordwijk is door de fusie verplicht om voor het eind van 2020 één afvalstoffenbeleid vast te stellen voor haar gehele grondgebied. Omdat grondstoffen zoals papier en plastic schaarser worden, richt de afvalinzameling zich steeds meer op het verminderen van restafval en meer op het inzamelen van zuivere grondstoffen....

De gemeenteraad heeft aangegeven, zich vanuit haar verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving geroepen te voelen om invulling te geven aan de brede maatschappelijke aandacht voor klimaatbeheer en duurzaamheid. Het afvalbeleidsplan van gemeente Noordwijk draagt dan ook de titel “Grondstoffenbeleidsplan Noordwijk”.

Bedoeld plan is op 21 april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld onder de titel “Grondstoffenbeleidsplan”. Het grondstoffenbeleidsplan presenteert de bestuurlijke visie op het huishoudelijk afval- en grondstoffenbeheer, de ambitie voor afvalscheiding en de kaders voor de maatregelen waarmee de gestelde ambitie bewerkstelligd moet worden.

In dat beleidsplan heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval te verbeteren van 50 naar 70 procent in 2025. De maatregelen nodig om deze ambitie te realiseren zijn opgesomd op pagina 5 van dit raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan afval en grondstoffen' (maar ook hieronder). 

Met het recent in de gemeente ingezette online participatieplatform; www.samen.noordwijk.nl, is invulling gegeven aan de wens om onze inwoners te betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsplan. Aan de hand van reacties op dat platform zijn de randvoorwaarden voor de nieuw te implementeren maatregelen getoetst.

Binnen de kaders van het grondstoffenbeleidsplan en rekening houdend met de in het participatietraject opgehaalde informatie, is voorliggend uitvoeringsplan opgesteld, met daarin de concrete maatregelen om afval en grondstoffen in te zamelen. 

Op verzoek van de gemeenteraad zijn in het uitvoeringsplan drie varianten beschreven waaruit de gemeenteraad een keuze wenst te maken, te weten: pakket A, B en C. De voorkeur van het college gaat naar pakket C en die laten we u hieronder zien. Het gehele raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan afval en grondstoffen' kunt u hier lezen, klik hier.