Datum: 21-03-2023 - 15:32
28
okt
'20
College werkt aan raadsvoorstel om getroffen bedrijven en verenigingen in coronatijd o.a. financieel te ondersteunen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College werkt aan raadsvoorstel om getroffen bedrijven en verenigingen in coronatijd o.a. financieel te ondersteunen.

De coronaproblemen met een sluiting tot waarschijnlijk december voor de horeca in Nederland en dus ook voor Noordwijk, was voor de fracties van de VVD en Bruisend Noordwijk aanleiding om een motie in te dienen op de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober. Hierin riepen ze het college op om een gemeentelijk steunfonds...

te faciliteren, waarbij er aan inwoners en bedrijven (die in de coronatijd juist een omzet toename hebben) opgeroepen wordt om een donatie te doen om de horecaondernemers in de gemeente Noordwijk te ondersteunen in deze moeilijke coronatijd. De gemeente werd daarbij opgeroepen om ook een financiële donatie te doen. U kunt de volledige motie en de argumenten hieronder lezen.

De motie kon bij alle politieke fracties op sympathie rekenen maar een meerderheid zag toch liever dat niet alleen de horeca ondersteund zou worden, maar ook andere getroffen sectoren en ook niet commerciële partijen zoals de cultuur en sport. De motie werd daarom in deze huidige vorm met 12 stemmen voor en 15 tegen niet aangenomen.

Maar daar stond wel tegenover dat wethouder Roberto ter Hark kon toezeggen dat het college binnenkort met een raadsvoorstel komt, waarbij er een coronavoorstel komt om de getroffen commerciële sectoren en de cultuur- en sportverenigingen financieel en met andere maatregelen te ondersteunen.

De wethouder gaf aan het volgens hem prima out-of-the-box idee van de VVD en Bruisend Noordwijk voor een steunfonds in het raadsvoorstel alsnog mee te nemen. De gemeente kan niet zo maar geld subsidiëren aan commerciële partijen, maar kan wel geld storten in een steunfonds wat niet in hun handen ligt en als de inwoners en niet getroffen bedrijven daarin ook meedoen.

Dit zou volgens de wethouder dan ook op een mooie manier recht doen aan de ingediende motie met de titel ‘Schouder aan schouder met onze horecaondernemers’. Het college komt zo snel mogelijk met een raadsvoorstel naar de raad toe en daar zal dan op 15 december over beslist gaan worden.

Terugkijken U kunt de debatraad over de motie terugkijken bij punt 6.

MOTIE leden J.B. Knapp (VVD) en De Moor (Bruisend Noordwijk) ‘Schouder aan schouder met onze horecaondernemers – gemeentelijk steunfonds’

Constaterende dat:

- Onze horecaondernemingen met ingang van woensdag 14 oktober 2020, 22.00 uur, opnieuw de deuren hebben moeten sluiten voor een periode van – naar alle waarschijnlijkheid – vier weken;

Overwegende dat:

- Dit grote (financiële) gevolgen meebrengt voor onze horeca ondernemingen;

- Onze horeca ondernemingen tegelijkertijd van vitaal belang zijn voor onze gemeente, de lokale economie en het verenigingsleven;

- Ondanks dat veel bedrijven in andere sectoren eveneens lastige tijden doormaken, onze horeca ondernemingen, die nu ten tweeden male verplicht voor lange periode hun deuren moeten sluiten, door de gemeente en de lokale gemeenschap in het bijzonder ondersteund verdienen te worden;

- Deze onzekere tijden vragen om creativiteit, bestuurlijke daadkracht, en solidariteit;

- Het derhalve wenselijk is dat er in de gemeente Noordwijk een steunfonds wordt opgericht ten behoeve van onze lokale horeca ondernemers waaraan inwoners en bedrijven kunnen doneren;

Roept het college op:

- Aan te jagen dat een gemeentelijk steunfonds wordt opgericht ten behoeve van onze horeca ondernemers waaraan inwoners en bedrijven kunnen doneren;

- De inleg van onze inwoners en bedrijven door middel van een donatie vanuit gemeentelijke middelen te verdubbelen al dan niet gebruik makend van een in te stellen maximum;

- Hiertoe op de snelst mogelijke termijn een campagne te ontwikkelen, waarmee het fonds onder de aandacht wordt gebracht;

- Het fonds in ieder geval middels een (duurzame) huis aan huis flyer, voorzien van een QR-code, onder de aandacht te brengen;

- In het bijzonder bedrijven die tijdens de corona-crisis omzettoename hebben, zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, uit te nodigen te doneren in het fonds;

- De uitvoeringskosten van het instellen van het fonds en de campagne voor rekening van de gemeente te nemen;

- Zorg te dragen voor andere uitvoerende aangelegenheden;

- De raad te informeren over genomen beslissingen;

En gaat over tot de orde van de dag.

J.B. Knapp (VVD) J. de Moor (Bruisend Noordwijk)

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.