Datum: 22-03-2023 - 21:00
02
dec
'20
Steeds minder zicht op sociale huurwoningen in Noordwijk Zee en Binnen, SHN tekent Prestatieafspraken wederom niet
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Steeds minder zicht op sociale huurwoningen in Noordwijk Zee en Binnen, SHN tekent Prestatieafspraken wederom niet

Evenals vorig jaar tekent de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) dit jaar de Prestatieafspraken niet met de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek. Uit de afspraken voor 2021 blijkt dat het aanbod van sociale woningbouw wederom achterblijft met als gevolg...

dat het onnodig lang duurt om de enorme achterstand aan sociale huurwoningen in Noordwijk Zee en Binnen in te lopen. Een situatie die voor SHN onrechtvaardig en onacceptabel is. Voor SHN geldt dat iedere inwoner recht heeft op een betaalbare woning. Nadat SHN vorig jaar tevergeefs een signaal heeft afgegeven door niet te tekenen, zal dit jaar de situatie worden voorgelegd aan de geschillencommissie Woningwet met het doel om daadwerkelijk meer sociale huurwoningen te realiseren.

‘Als gemeentebestuur zeggen dat je het doet en het dan toch niet doen, terwijl er alle ruimte is om het te doen…anders gezegd, de wil om daadwerkelijk sociale huurwoningen te realiseren in Noordwijk Zee en Binnen ontbreekt’. Dat is de conclusie die SHN trekt na veelvuldig overleg met gemeente en Stek over de Prestatieafspraken 2021.

Het perspectief op realisatie van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Zee en Binnen is het afgelopen jaar eerder afgenomen dan toegenomen. Terwijl er voldoende kansen zijn om per direct sociale huurwoningen te realiseren, zowel wat betreft beschikbare locaties, te doorlopen procedures als financiële middelen. Grondlocaties die in bezit zijn van de gemeente en reeds zijn aangewezen voor woningbouw, kunnen direct worden ingezet. De overwaarde van deze locaties biedt zelfs voldoende financiële mogelijkheden om extra sociale huurwoningen te realiseren.

De gemeente doet dit niet en kiest er steeds weer voor om op zoek te gaan naar andere locaties, zonder dat dit concrete resultaten oplevert. SHN is van mening dat de gemeente Noordwijk verkeerde keuzes maakt door reële mogelijkheden om daadwerkelijk zo snel mogelijk tijdelijke én vooral permanente sociale huurwoningen te realiseren, onbenut te laten. De groep mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen zal door de keuzes van de gemeente nog groter worden  en de wachttijden voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning in Noordwijk Binnen of Zee zal nog meer oplopen.

De recente Woningbouwplanlijst van de gemeente Noordwijk laat zien dat er de afgelopen jaren in de kernen Binnen en Zee nauwelijks of geen nieuwe, concrete bouwlocaties zijn aangewezen, waar realisatie van sociale huurwoningen door een toegelaten instelling zoals Stek mogelijk is. Tevens blijkt uit de planlijst dat op beschikbare locaties, waar wel direct sociale woningen gerealiseerd zullen worden, het aantal woningen naar beneden is bijgesteld.

Dit betekent dat het halen van de gemeentelijke doelstelling ‘tot 2030 jaarlijks minimaal 100 sociale huurwoningen toevoegen’ zoals geformuleerd in de concept-woonvisie steeds onwaarschijnlijker wordt, met grote kans dat deze doelstelling uiteindelijk niet wordt gehaald. Zeer onwenselijk vindt SHN en reden om nu aan de bel te trekken.

Intensief overleg met de gemeente Noordwijk heeft helaas niet geleid tot het benutten van de bestaande mogelijkheden. Ook is SHN van mening dat er onvoldoende perspectief is op het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in de Woonvisie. Voor SHN de reden om na te denken over vervolgstappen om het tij te keren, onder meer door de situatie voor te leggen aan de geschillencommissie Woningwet.

Alleen als er over nieuwbouw goede en vooral concrete afspraken in het belang van huurders en woningzoekenden gemaakt kunnen worden met de contractpartners van SHN, de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek, vindt SHN het verantwoord om toekomstige Prestatieafspraken te ondertekenen.

Feiten en cijfers sociale woningbouw Noordwijk Zee en Binnen

• Permanente sociale huurwoningen: ambitie volgens de Woonvisie is de realisatie van 1140 woningen tot 2030; er is tot 2030 zicht op ca. 400 tot maximaal 500 door Stek te bouwen sociale huurwoningen in de kernen Binnen en Zee.

• Tijdelijke sociale woningen: het doel was realisatie 100 tijdelijke woningen in 2019; mogelijk komen er nu ca. 30-50, opleveringsmoment onbekend. Vanaf begin 2019 zijn de beoogde locaties voor deze woningen steeds gewijzigd.

• De behoefte aan het toevoegen van sociale huurwoningen is op dit moment ca. 120 per jaar; gemiddelde inschrijftijd van een woningzoekende in gemeente Noordwijk is ruim 7 jaar, de actieve zoekduur is 2 jaar en het aantal reacties per vrijkomende woning is 135 woningzoekenden.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.