Datum: 02-10-2023 - 09:21
16
jan
'21
College geeft antwoord over ontruiming krakers Vuurtorenplein.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College geeft antwoord over ontruiming krakers Vuurtorenplein.

NZLokaal heeft eerder vragen gesteld over de ontruiming van de krakers op het Vuurtorenplein. Op 23 december jl. werd inderdaad het betreffende winkelpand ontruimd en raakten de krakers dakloos. Het college heeft nu de vragen beantwoord die gesteld zijn door NZLokaal.....

Op de vraag of het college ermee bekend was dat er mensen uit hun woonruimte aan het Vuurtorenplein gezet gingen worden is bevestigend beantwoordt. Het college was op de hoogte dat de eigenaar bezig is de wederrechtelijk in gebruik genomen winkelpanden te ontruimen. Het gebruik als woonruimte van deze winkelpanden is in strijd met de ruimtelijke bestemming die op de panden ligt.

Enige jaren geleden zijn de meeste winkelpanden op het Vuurtorenplein uit de verhuring gehaald door de eigenaar. Een aantal van deze winkelpanden zijn toen in gebruik gegeven aan kunstenaars om daar hun werk te vervaardigen en te koop aan te bieden. Ook dat gebruik is van lieverlee beëindigd. Begin 2019 zijn een aantal van deze panden gekraakt voor woondoeleinden.

Het handhavingstraject dat door de gemeente werd ingezet richtte zich op de eigenaar. De eigenaar heeft tijdens het handhavingstraject aangegeven het kraken zelf te willen beëindigen. Er werden civiele procedures gestart tegen de krakers op grond van het eigendomsrecht. Daarop heeft de gemeente het handhavingstraject opgeschort gedurende de lopende bezwaarprocedures. 

Eind januari 2020 is door de rechtbank uitgesproken dat er een ontruiming van de panden moest gaan plaatsvinden. Dit is in het voorjaar van 2020 ook uitgevoerd. In oktober 2020 was een leeggeruimd winkelpand opnieuw gekraakt. De kraker werd van het vonnis op de hoogte gesteld en is door de eigenaar verzocht om vrijwillig te vertrekken. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Daarop heeft in opdracht van de eigenaar op 23 december 2020 daadwerkelijk de ontruiming plaatsgevonden.

Er lopen nog wat procedures op andere winkelpanden die nog bewoond worden. De verwachting is dat de rechtbank in april 2021 uitspraak gaat doen over deze procedure en dat de overige panden ook ontruimd gaan worden.

Op de vraag van NZLokaal aan het college of het niet onmenselijk is om twee dagen voor kerst mensen op straat te zetten en of er alternatieve woonruimte is aangeboden heeft het college aangegeven dat zij deze kijk op de situatie niet onderschrijven.

Gekraakte winkelpanden voldoen op geen enkele wijze aan de meest minimale eisen die met het oog op de volksgezondheid en brandveiligheid worden gesteld. Het college vindt het daarom onwenselijk als ook onmenselijk om deze situatie te laten voortbestaan. Dat de ontruiming vlak voor kerst plaats vond, daar had het college geen invloed op. De krakers zijn geïnformeerd en zijn tijdig verzocht om vrijwillig te vertrekken. Daar hebben zij geen gehoor aangegeven en hebben zij bewust op een uitzetting op dit tijdstip laten aankomen.

Het college is van mening dat de krakers deze situatie bewust over zichzelf hebben afgeroepen en dat ze daar dan ook zelf de volle verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De krakers hebben geen contact gezocht met de gemeente of met het Lokaal Loket voor hulpverlening en hebben ook niet aangegeven zich te willen inschrijven als inwoner van de gemeente Noordwijk.

Foto: BON

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.