Datum: 30-11-2022 - 06:08
19
apr
'21
Update week 15: Coronanieuws en coronacijfers: Wisselend beeld aantal besmettingen, meer ziekenhuisopnames.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Update week 15: Coronanieuws en coronacijfers: Wisselend beeld aantal besmettingen, meer ziekenhuisopnames.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke week een overzicht van de coronacijfers in Nederland. BON plaats op dit moment de totaal cijfers van de afgelopen week in een nieuwsitem. Mocht er aanleiding toe zijn dan melden we u het laatste nieuws tussendoor. Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien....

Verschillende coronacijfers:
* De beste data die er volgens het RIVM op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. De coronakaart van het RIMV laat het aantal ziekenhuisopnames zien per 100.000 inwoners. Deze zijn voor u omgerekend naar het werkelijk aantal opnames per gemeente in de Duin- en Bollenstreek/Leiden en de totaalcijfers van de Regio Holland Rijnland. 

* Het RIVM gepubliceerd sinds 16 april ook over het aantal mensen dat per gemeente is overleden na een besmetting met het coronavirus. Het gaat in deze kaart om patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Alleen mensen die positief zijn getest op het virus, zijn hierbij meegenomen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk dus hoger. 

* De 'oversterfte' tegenover de normale sterftecijfers per week per gemeente, in de Duin- en Bollenstreek en de totaalcijfers van de Regio Holland Rijnland. Let daarbij op: in kleine gemeenten kan het aantal overledenen sterk fluctueren. Een toe- of afname in een bepaalde week kan toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.

Klik hier voor alle cijfers t/m 18-04-2021. 

Update 19-04-2021

Corona Noodfonds Ondernemers Noordwijk 
Slechts 10 aanvragen voor steun Corona Noodfonds Ondernemers Noordwijk zijn er binnen gekomen bij de gemeente. Daarmee is € 150.000,- gemoeid van de € 1.000.000,- in het fonds. Ondernemers, check het aanbod en vraag nog voor 16 april 2021 ondersteuning aan. Klik hier voor alle informatie.

Sterfte in week 14 hoger dan verwacht
In week 14 (5 tot en met 11 april 2021) overleden naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer 100 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer evenveel sterfgevallen als in de week ervoor (3 144). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de overige bevolking overleden meer mensen dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. In week 13 was de sterfte weer ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte, de schatting in week 14 ligt er net boven. Het RIVM registreerde 112 overleden COVID-19-patiënten in week 14 (stand 13 april).

Gewijzigde sneltestlocatie gemeente Noordwijk voor medewerkers onderwijs en kinderopvang.
Op vrijdag 16 april opent de sneltestlocatie in Openbare Basisschool De Jutter (Alk 82) in Noordwijk haar deuren. Deze locatie gaat de sneltestlocatie in Noordwijkerhout vervangen. Vanaf dit moment kunnen alle scholen, kinderopvang- en gastouderorganisaties uit de gemeente Noordwijk op deze locatie terecht.

Eerder opende de GGD Hollands Midden al sneltestlocaties op scholen in de gemeenten Bodegraven- Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Teylingen en Waddinxveen. Op de locaties kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de betreffende gemeente zich laten testen.

Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen bericht van de GGD Hollands Midden hoe hun medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. De GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen.

Hoe werkt het? Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag op deze locaties laten testen. Al vanaf 07.00 uur zijn zij welkom (tot 08.00 uur). Als zij in quarantaine zitten kunnen zij zich hier alleen op of na dag 5 laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na 15 minuten bekend is. De locaties zijn coronaproof ingericht.

Ervaring met sneltesten De GGD Hollands Midden heeft al langere tijd positieve ervaring met sneltesten. De mogelijkheid voor onderwijs- en de kinderopvangpersoneel om een sneltest te doen kan sinds januari op afspraak, op de reguliere GGD-testlocatie in Leiden. Hoewel personeel nog steeds op afspraak terecht kan in Leiden, bieden we de sneltest nu dichter bij de doelgroep aan én voor aanvang van de werkdag.

Waarom inzet van sneltesten? Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan onderwijs- en pedagogisch medewerkers regelmatig voor een dilemma. ‘Mijn klachten kunnen passen bij corona. Ik blijf thuis en laat mij testen, want ik wil geen risico nemen. Het gevolg is dat mijn klas geen leraar heeft vandaag en misschien ook morgen, want de uitslag heb ik niet meteen.’ Het doel is dan ook door middel van sneltesten direct duidelijkheid te geven en op die manier de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee dragen we bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang en hopen we rust te brengen bij ouders en medewerkers.

Update 12-04-2021

3,9 duizend mensen overleden aan COVID-19 in december 2020.
In december 2020 stierven 3.904 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20.030. Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde COVID-19 en 2.673 aan vermoedelijke COVID-19.

Bijna 6 op de 10 van de in 2020 aan COVID-19 overledenen waren mensen die Wlz-zorg kregen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS op 7 april publiceerde.

17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020.
In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met een jaar eerder, hiervan kwam 5 procentpunt voor rekening van deze twee typen coronasteunmaatregelen.

Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel, en de grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

RIVM waarschuwt voor nep e-mail: 
Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop waarin mensen namens het RIVMworden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen betaling. In het bericht, dat in de vorm van e-mail wordt toegestuurd, staat dat de aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps. Het RIVM benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM betreft. Het RIVM werkt in de vaccinatiecampagne niet samen met Medicorps. Daarnaast is het ontvangen van een coronavaccin gratis. Klik hier voor meer informatie.

Update 5-4-2021

Brede maatschappelijke alliantie bespreekt overbruggen coronacrisis 
Op woensdag 24 maart 2021 vond opnieuw een digitale bijeenkomst plaats van de Brede maatschappelijke alliantie. De 3e van dit jaar. Sinds het begin van de coronacrisis voert de gemeente op deze wijze regelmatig en intensief overleg met haar maatschappelijke partners.

Ongeveer 20 inwoners, met een achtergrond in bijvoorbeeld het onderwijs, de cultuursector, welzijn, zorg, retail, sport of horeca, bespraken samen met de gemeente de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt. Dit keer stond in de alliantie de verantwoorde opening van Noordwijk centraal, de zogenaamde Noordwijk Open Up. 

Gemeentesecretaris Frans Mencke koppelde terug over een aantal zaken die de afgelopen weken hebben gespeeld. Zo heeft wethouder Roberto ter Hark samen met de regiogemeenten een brief naar de minister van Economische Zaken gestuurd. Met als doel om onze ondernemers meer perspectief te bieden middels en routekaart voor heropening van winkels en horeca. Ook ging de gemeentesecretaris in op de acties die de gemeente in samenwerking met partners op dit moment uitvoert en die worden voorbereid. 

Noordwijk Open Up Vervolgens werden de deelnemers in 4 verschillende break-outsessies verdeeld. Elk had een thema: retail, horeca, cultuur/welzijn/onderwijs en verenigingen/evenementen. In deze sessies werd gekeken hoe de verschillende sectoren er voorstaan en wanneer en op welke wijze zij verantwoord open kunnen. 

Ondanks de sombere boodschap van premier Rutte bij de persconferentie (geen nieuwe versoepelingen) en de negatieve effecten voor alle sectoren, werd met positieve blik gekeken naar wat er eventueel wel mogelijk is. Waar hebben de sectoren het meeste baat bij en waar is extra steun nodig? 

Zo wilde de groep van Stephan Stokkermans (horeca) onderzoeken hoe we de verblijfstoeristen rondom Pasen in Noordwijk meer ruimte kunnen geven. De groep van Ria Vink (retail) pleitte voor het (verantwoord) toelaten van voorbijkomend publiek in winkels en voor coaches, die toeristen kunnen attenderen als het ergens te druk wordt (bijvoorbeeld bij de bollenvelden). 

De groep van Martin Bruchner (verenigingen) gaf aan beter te willen kijken naar welke (kleinere) evenementen wel mogelijk zijn. De groep van Suzan Schouten (onderwijs, cultuur, welzijn) stelde voor een proef te houden voor een evenement in de buitenlucht, die voor en door jongeren kan worden georganiseerd met de hulp van sneltesten. Ook de mogelijkheid om als proef iets in theater De Muze te organiseren kwam als idee uit de bus.

Burgemeester Wendy Verkleij gaf aan deze initiatieven erg positief te ontvangen. Natuurlijk moet de gemeente zich houden aan de regels die zijn bepaald door de Veiligheidsregio en rijksoverheid. Maar hopelijk liggen er de komende weken kansen voor nieuwe activiteiten die bijvoorbeeld met toegangstesten worden georganiseerd.

Ook werden onderwerpen op het gebied van welzijn en zorg besproken. Marion Loor (Welzijn Noordwijk) en Ria Eijck (wijkcoördinator eerstelijnszorg) gingen bijvoorbeeld in op de campagne ‘Blijf in beweging’ van Goed Bezig Noordwijk. Meer aandacht voor sporten en bewegen om fit en gezond te blijven in deze tijd.

Bij de volgende alliantie in april 2021 staat het welzijn van de inwoners in de gemeente en sociale effecten, bijvoorbeeld toegenomen huiselijk geweld, schoolachterstanden en eenzaamheid, ter verdieping op de agenda.

Geïnteresseerd in de alliantie? De maatschappelijke alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de Noordwijkse samenleving en heb jij interesse om een keer deel te nemen aan de alliantie? Neem dan contact op met de secretaris van de alliantie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Update 29-03-2021

Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 
Noordwijkse ondernemers kunnen vanaf nu een beroep Corona noodfonds ondernemers Noordwijk. Er is € 1.000.000,- beschikbaar. De gemeente steunt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk in de vorm van een financieel vangnet, daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen. De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Er is € 1.000.000,- beschikbaar.

Om die steun te kunnen bieden is in de gemeenteraadsvergadering van 16 maart 2021 de Verordening Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2021 vastgesteld. Deze verordening geeft de mogelijkheid voor individuele ondernemers bij de gemeente een beroep te doen op noodsteun. Je vindt de verordening hier.

De aanvragen van ondernemers op basis van de Verordening Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2021 worden integraal behandeld. De verordening geeft een budgetplafond aan van € 15.000,- per ondernemer. Mochten er meer aanvragen binnen komen dan er budget is, dan wordt een afweging gemaakt van de ingediende aanvragen en toekenning van de hoogte van de steun per ondernemer.

Het betreft een terug te betalen voorschot, een geldlening of een garantstelling. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de ontvangende onderneming zorg draagt voor het tijdig terugbetalen van de verstrekte noodsteun, indien deze steun is verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot of een lening dan wel terugbetaling anderszins is verbonden aan de verleende noodsteun.

Als de onderneming daartoe om welke reden dan ook niet in staat is, stelt de onderneming het college hiervan direct schriftelijk van in kennis. Een verzoek om uitstel van betaling dient de onderneming schriftelijk bij het college in te dienen. Het college neemt binnen 4 weken een beslissing op een verzoek om uitstel van betaling. Het college kan in uitzonderlijke situaties beslissen de verstrekte lening of voorschot om te zetten tot een gift.

Interesse? Steun vraag je hier aan. Dit fonds maakt deel uit van een aanpak. De aanpak van de gemeente bestaat uit luisteren, aanpakken en ondersteunen. Voor dat laatste heeft de gemeente miljoenen euro’s uit eigen middelen beschikbaar gesteld. De infographic maakt duidelijk wat er allemaal in stelling is gebracht.

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de acties die zijn uitgevoerd en acties die worden voorbereid. Bekijk het overzicht aanpakken en doorpakken.

Meer informatie
Bekijk het overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning en genomen maatregelen.  

Update 22-03-2021

Kabinet presenteert subsidieregeling voor evenementen bij annulering Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling. Lees hier het hele artikel van Rijksoverheid.

In week 10 ongeveer evenveel mensen overleden als verwacht
In week 10 (8 tot en met 14 maart 2021) overleden naar schatting 3300 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode en bijna 250 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3075). De sterfte onder Wlz-zorggebruikers nam ook iets toe, maar bleef onder het verwachte niveau. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 van 2021 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 en 9 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 10 is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 136 overleden COVID-19-patiënten in week 10 (stand 16 maart). (Bron: CBS)

Update 15-03-2021

Daling in de sterfte zet door in week 9. In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting bijna 3100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3175). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder nam af. Ook onder Wlz-zorggebruikers daalde de sterfte verder. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 9 zit bijna 300 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 171 overleden COVID-19-patiënten in week 9 (stand 9 maart).

Stemmen:
Coronaklachten tijdens de Tweede Kamerverkiezing? Machtig een andere kiezer om uw stem uit te brengen. Dit kan via de achterkant van uw stempas. Hoe? Kijk op www.elkestemtelt.nl.

Op 15 en 16 maart 2021 tussen 07.30-21.00 kan er in de gemeente Noordwijk al gestemd worden op vier locaties. Eerder stemmen is bedoelt voor mensen die vallen in de risicogroepen.

Update 08-03-2021

Sterfte lager dan verwacht in week 8.
In week 8 (22 tot en met 28 februari) overleden naar schatting ruim 3200 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 300 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3491). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder en Wlz-zorggebruikers nam af. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 8 zit ruim 200 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 205 overleden COVID-19-patiënten in week 8 (stand 2 maart).

RIVM
Vanaf 6 maart ontvangen de eerste 75 t/m 79-jarigen een uitnodiging voor een coronavaccinatie. In totaal gaat het om circa 812.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin en na ontvangst van de brief kunnen ze zelf een afspraak maken via de GGD.

ISD Bollenstreek
Vanaf 1 april 2021 wordt de Tozo weer verlengd (Tozo 4). In maart 2021 vindt je bij ISD Bollenstreek meer informatie over de voorwaarden en hoe je Tozo 4 kunt aanvragen. Heb je vragen over je jaaropgave Tozo 2020? Alles over de TOZO lees je hier.

Update 01-3-2021

Sterfte niet verder gedaald in week 7
In week 7 (15 tot en met 21 februari) overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn ruim 150 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer 80 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3521 sterfgevallen). Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 6 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 7 zit ruim 150 sterfgevallen boven de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 301 overleden COVID-19-patiënten in week 7 (stand 23 februari).

Corona noodfonds ondernemers Noordwijk
Het college stelt de raad voor om de verordening “Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021” vast te stellen. De laatste stap. Daarna kan het fonds starten. De lokale overheid als steunpilaar van de lokale economie. Klik hier voor het artikel.

Nieuwsupdate vaccinatielocaties o.a. in Noordwijkerhout en pilot sneltesten. Klik hier.

Update 22-2-2021

Doe mee met onderzoek naar de coronamaatregelen.
Het RIVM en de GGD willen graag weten hoe we in Nederland met de coronamaatregelen en adviezen omgaan. Hiervoor is in april 2020 met een onderzoek gestart, dat elke maand herhaald wordt. Doe je ook mee? https://research2evolve.datacoll.nl/xyhkvhuwjw?l=nl

Sterfte verder gedaald, aantal sterfgevallen in week 6 op verwacht niveau. (bron CBS)
In week 6 (8 tot en met 14 februari 2021) overleden naar schatting 3400 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode. In week 5 overleden 3619 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. De schatting van de sterfte in week 6 zit net onder de verwachte sterfte voor deze periode. Dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan COVID-19. Het RIVM registreerde 293 overleden COVID-19-patiënten in week 6 (stand 16 februari).

Vertrouwen consument gelijk gebleven in februari. (bron CBS)
De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Update 15-2-2021

Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel
In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met 31 december 2020 over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid financiële steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 31 december 2020 maakten bijna 198 duizend bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een van de zestien regelingen. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent), vervolgens van de TOGS/TVL-regeling (24 procent) en tot slot van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen.

Ruim drie kwart van de bedrijven in Nederland heeft 1 werkzame persoon. Van deze bedrijven maakte 25 procent gebruik van de onderzochte steunmaatregelen. Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Over deze regeling zijn geen recentere cijfers dan mei 2020 beschikbaar. Vandaar dat bedrijven met 1 werkzame persoon verder buiten beschouwing worden gelaten in dit nieuwsbericht.

Sterfte verder gedaald in week 5.
In week 5 (1 tot en met 7 februari 2021) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn 150 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 4 overleden 3 678 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 5 van 2021 ruim 71 duizend mensen, 9,7 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 5 zit net boven de verwachte sterfte in deze periode.

Ministerie van VWS
Corona heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van alle Nederlanders. Dit geldt in grotere mate voor jongeren én voor mensen die kwetsbaar zijn. Daarom investeren we € 200 miljoen voor welzijn en leefstijl in coronatijd. Lees meer.

Update 08-2-2021

Bijna 13 duizend coronadoden tot 1 november 2020 (bron CBS)
Vanaf maart tot en met oktober 2020 stierven 12 872 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 10 372 mensen overleden aan vastgestelde COVID-19 en 2 500 aan vermoedelijke COVID-19. Van alle coronadoden ontving bijna 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert.

Sterfte iets gedaald in week 4. In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3 overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 4 van 2021 bijna 68 duizend mensen, 9,6 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 4 zit net binnen het interval van de verwachte sterfte.

Raadsbrief college van B&W 4-2-2021. Klik hier.

Update 1-2-21

Vaccinatielocatie Noordwijkerhout bijna klaar
De vaccinatielocatie in NH Hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout is bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Het is nu nog wachten op de vaccins. Klik hier om het artikel te lezen.

GGD waarschuwt: ’Er wordt niet aan huis gevaccineerd!’
Oplichters zijn actief die zeggen dat ze namens de GGD een afspraak willen maken om thuis te komen vaccineren. Trap hier niet in! Klik hier voor alle informatie van de GGD.

Sterfte blijft verhoogd met 3.800 overledenen in week 3.
In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3 800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3 810 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64 duizend mensen, 9,3 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie.

In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3 800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3 810 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64 duizend mensen, 9,3 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. 

Update 25-1-2021

Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog.
In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4 099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60 duizend mensen, bijna 9 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks in januari.
De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -20 in december 2020. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in januari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Corona-noodfonds Noordwijk Klaar om in te zetten.
Het Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2020-2021. Binnenkort nodigt de gemeente de organisaties en verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uit om er een beroep op te doen. Klik hier voor meer informatie.

Vaccinatie inwoners Duin- en Bollenstreek gaat plaatsvinden in Noordwijkerhout. Burgemeester Wendy Verkley heeft de gemeenteraad middels een brief geïnformeerd met de laatste update over de gevolgen van het Covid-19 virus. In die brief is het nieuws bekendgemaakt over de aanstaande vaccinatie-locatie in de Duin- en Bollenstreek en die komt in Noordwijkerhout. Klik hier voor meer informatie.

Update 18-1-2021

Brief college aan de gemeenteraad met update Covid-19. 
De burgemeester heeft naar aanleiding van de verlenging van de lockdown een nieuwe brief gestuurd aan de gemeenteraad.  Klik hier voor de update.

Rijksoverheid Blijf thuis, werk thuis en beperk bezoek.
We blijven tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown. Dat is nodig om het aantal coronabesmettingen verder te laten dalen. Klik hier voor het actuele nieuws van Rijksoverheid.

Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021 
In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4 duizend mensen, bijna 800 meer dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht.

Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste week van 2021 iets meer dan 56 duizend mensen, 8,2 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Update 11-01-2021

Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen
In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Bij de overige bevolking is het aantal overledenen vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de coronapandemie overleden tot en met week 52 bijna 48 duizend mensen, 6,7 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Op tijd aanvragen Tozo 3 belangrijk
Ondernemers kunnen voor Tozo 3 in aanmerking komen vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Op basis van de aangepaste voorwaarden van de Rijksoverheid is het niet meer mogelijk om een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht. Dat betekent dat als u een aanvraag indient in januari 2021, de uitkering in kan gaan per 1 januari 2021 en niet eerder. Klik hier voor meer informatie.

Update 4-1-2021

Bijna 4 duizend mensen overleden in week 51. (bron CBS)
In week 51 (14 tot en met 20 december 2020) overleden naar schatting bijna 4 duizend mensen. Dat zijn er bijna 400 meer dan een week eerder, toen 3 580 mensen overleden. De sterfte in week 51 is 800 hoger dan verwacht voor deze periode. In 2020 overleden tot en met week 51 ruim 162 duizend mensen, 13 duizend meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 51) van de coronapandemie overleden 6,1 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Ook in week 33 en 34 tijdens de hittegolf was er sprake van oversterfte. In andere weken van 2020 was de sterfte lager dan verwacht. Hierdoor komt de oversterfte voor 2020 tot en met week 51 uit op 13 duizend mensen.

RIVM
De eerste coronavaccinatie is op 8 januari met het RNAvaccin van Pfizer. Hoe een RNA-vaccin werkt? Onze collega Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie, legt het uit.

Zorg goed voor jezelf
Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil. Klik hier voor meer informatie over leefstijl en corona.

Update 28-12-2020

Vaccin in het kort: Comirnaty (pfizer) In ‘Vaccin in het kort’ voor het coronavaccin Comirnaty staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Klik hier voor de korte vorm bijsluiter.

Sterfte neemt verder toe in week 50
In week 50 (7 tot en met 13 december 2020) overleden naar schatting 3 550 mensen. Dat zijn er ruim 50 meer dan een week eerder, toen 3 494 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog 450 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste twaalf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 50) overleden 5,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

Update 21-12-2020

Eerste vaccinatie op 8 januari 2021: 
Als het coronavaccin van BioNTech/Pfizer komende week wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA), wordt op vrijdag 8 januari 2021 in Nederland de eerste vaccinatie gezet. Dat blijkt uit de planning van de GGD en het RIVM, waarover minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Klik hier voor het volledige bericht van de Rijksoverheid.

ISD Bollenstreek: 
Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau. Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voert de ISD de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Zij doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken. Klik hier voor de volledige uitleg en de formulieren.

WAARSCHUWING: oplichters doen zich voor als GGD-medewerkers 
Er zijn landelijk steeds meer gevallen bekend waarbij oplichters zich voordoen als GGD-medewerkers. Hun doel: het bemachtigen van financiële en persoonlijke gegevens. De GGD’en gaan uiterst voorzichtig om met persoonlijke gegevens en zullen hier nooit zomaar om vragen. klik hier om de tips te lezen en voorkom dat u in de val van een oplichter loopt.

Ministerie van VWS 
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe. Voor meer informatie, klik hier

Update 14-12-2020

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie. Klik hier voor het hele artikel.

Sterfte in week 49 nog steeds verhoogd.
In week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3 373 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden 4,7 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

RIVM
Vragen over de coronamaatregelen?
Vragen over de vaccinatie?
Vragen over (je laten) testen? Direct een afspraak maken? 0800-1202 of www.coronatest.nl

Update 07-12-20

Wet vervangt Noodverordening
Vanaf dinsdag 1 december 2020 is de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19 in werking getreden. Deze Wet vervangt het stelsel van Noodverordeningen. De tijd van Noodverordeningen is voorbij. Met de wettelijk verplichte publicaties is de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19, kortweg TWM, op dinsdag 1 december 2020 in werking getreden.

Er is nu een wettelijk instrumentarium dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor de maatregelen waaraan we ons hebben te houden in onze strijd tegen Covid-19. Tegelijk met de inwerkingtreding is de 18e Noodverordening ingetrokken. Raadpleeg de website van Veiligheidregio Hollands Midden

De ministeriële regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Dit zijn ze: Ministeriële regeling COVID-19 en Ministeriële regeling Mondkapjes.

Ministerie van VWS 
Ben je in nauw contact geweest met iemand met corona? Dan kun je je ook zonder klachten laten testen. Dit kan als je:
* in een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komt.
* een melding in de Coronamelder-App krijgt Voor meer informatie, klik hier

Update 29-11-20

Ministerie van VWS Een goed werkend, veilig coronavaccin kan een einde maken aan de pandemie. Naar verwachting kan begin 2021 worden gestart met vaccineren. De logistieke operatie is in volle gang. Bekijk hier alle stappen.

Ministerie van VWS  Alleen, in vaste duo's of groepen van maximaal 4 personen binnen of buiten sporten met 1,5 meter afstand als norm. Hoe doe je dat tijdens deze gedeeltelijke lockdown? Bekijk de tijdelijke spelregels voor de sport.

Update 16-11-20

Brief burgemeester Wendy Verkleij Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 9 november 2020 een brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk. Klik hier voor de brief.

Update 25-10-20

Mondkapjesplicht op alle middelbare scholen in de regio. Was er eerst een 'dringend advies', vanaf vandaag is het verplicht om op alle middelbare scholen in de Bollenstreek een mondkapje te dragen. Alleen in het klaslokaal is het mondkapje niet verplicht.

Update 04-10-2020 (week 40): 

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie. (Bron CBS) In de eerste zes maanden van 2020 overleden ruim 86 duizend inwoners van Nederland. Dat is bijna 9 duizend meer dan in het eerste halfjaar van 2019 en ruim 5 duizend meer dan in dezelfde periode in 2018. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland.

Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7797 mensen bij wie COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld door de behandelend arts. Van nog eens 2270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke COVID-19 was. In totaal stierven dus 10.067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was. Van alle coronadoden ontving 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en was 53 procent man. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert. Klik hier voor meer info.

Update 29-09-20

Opnieuw krijgt de horeca harde klappen.
Aanvullend op de maatregelen die de afgelopen week werden aangekondigd, wil het kabinet nu opnieuw ingrijpen door de horeca om 22 uur te sluiten en de groepsgrootte in ruimten binnen - dus ook in de horeca - terug te brengen naar maximaal 30 mensen. Kennelijk ziet het kabinet de maatregelen als een laatste redmiddel om een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen. Klik hier voor het artikel van Koninklijke Horeca Nederland.

Update 21-09-2020

Burgemeester Wendy Verkleij stuurt brief met update aan gemeenteraad: In de brief geeft de burgemeester aan dat het aantal Covid-19 besmettingen in onze regio fors aan het toenemen zijn. De extra maatregelen die hierop genomen zijn kunt u teruglezen via bovenstaande link '12e noodverordening'. Daarnaast moeten er lokaal ook extra maatregelen genomen worden.

Was al eerder bekend gemaakt dat de carnavalsverenigingen hebben besloten dat er geen carnaval gevierd kan gaan worden dit jaar, is er nu ook besloten door de veiligheidsregio Hollands Midden dat er geen traditionele sinterklaas intochten zullen plaatsvinden. In samenwerking met organiserende comités wordt op dit moment bekeken wat mogelijk is om de Sint toch te kunnen verwelkomen. Klik hier voor de uitgebreide brief aan de gemeenteraad.

Burgemeester Wendy Verkley laat via twitter weten aan de inwoners van Noordwijk dat Noordwijk was klaar voor een prachtig naseizoen. De hoop hierop gaat door alle ontwikkelingen rondom corona op dit moment verloren. Zij wenst de toeristische sector heel veel sterkte. Het zijn zware tijden maar ook hier komen we weer samen doorheen.

Update 6-6-2020:

GGD Hollands Midden De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Er zijn al veel initiatieven om mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed vindbaar. Daarom is er nu één online loket: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. Klik hier voor meer informatie. 

Update 6-5-2020:

Burgemeester Wendy Verkleij schrijft een nieuwe brief aan de inwoners van de gemeente Noordwijk. Klik hier voor de brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden schrijft een nieuwe brief aan de raden inzake COVID-19 en de huidige stand van zaken. Klik hier voor de 7e brief van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Update 29-4-2020

GGD Hollands Midden Nu we veel thuis zijn brengen gezinsleden meer tijd dan anders met elkaar door. Dit geeft soms spanningen, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Je kunt hierover praten of advies vragen bij Veilig Thuis via 0800-2000, zie de link 'ik vermoed huiselijk geweld'.'

Gemeente Noordwijk doet mee aan onderzoek TU Delft: Hoe kunnen we de coronamaatregelen het beste versoepelen in Nederland? TU Delft start een grootschalig online onderzoek naar onze voorkeuren voor Nederlandse exitscenario’s. Iedereen kan nu meedenken over hoe om te gaan met versoepeling van de coronamaatregelen. Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk doen mee met dit onderzoek. Klik hier voor de link naar het onderzoek van TU Delft.

Update 13-04-2020

De bollenkwekers gaan hun velden met bloemen eerder leeghalen. Ze hopen daarmee te voorkomen dat de toeristen/dagjesmensen blijven komen naar de Bollenstreek. Dat hebben ze aan de gemeenten Hillegom en Lisse laten weten. Normaal laten ze de bloemen zolang mogelijk staan om er veel mensen van te laten genieten, maar de kwekers willen iets doen tegen de strijd van het coronavirus en tegen de bezoekersstroom. Deze week gaat er begonnen worden met het koppen. Lees meer bij het Leidsch Dagblad.

Politie Noordwijk bericht op de sociale media. Wegen naar en rond bollenvelden zijn dicht! Parkeerterreinen strand/duinen zijn dicht! Maak het ons en uzelf niet te moeilijk en kom dus niet naar de bollenstreek! Overtreding maatregelen is boete riskeren! Dank voor uw begrip. #blijfthuis

Burgemeesters van Lisse en Hillegom ergeren zich: Hebben sommigen een tijdje onder een steen gelegen? Mensen werden met klem verzocht om Pasen zoveel mogelijk met het eigen gezin of huisgenoten te vieren. Mensen gaven daar over het algemeen gehoor aan. Toegangswegen en parkeerplaatsen bij natuurgebieden werden afgesloten en op het strand was het rustig. Ook daar waren de parkeerterreinen afgesloten. Alleen in de Bollenstreek ging het fout. Daar trokken honderden dagjesmensen er toch op uit......Lees meer op Blik Op Lisse.

Update 10-04-2020

Ontmoedigingsmaatregelen Paasweekend
Gemeente Noordwijk sluit dit paasweekend alle gemeentelijke parkeerterreinen en de weg naar Langevelderslag. De maatregelen zijn er op gericht om recreanten te ontmoedigen te komen. De onderliggende boodschap: vier Pasen thuis. Voor verschillende aandachtslocaties ligt een afsluitingsplan klaar. Gaat het niet goed – Meteen afsluiten. Klik hier voor het artikel op Blik Op Noordwijk met alle afsluitingen.

Update 9-4-2020

Burgemeester Lenfrink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden informeert opnieuw de gemeenteraden die behoren tot deze regio. Het ziet er naar uit dat deze crisis een kwestie van lange adem wordt en nog meerdere weken of zelfs maanden gaat duren. Er is nog geen zicht op of dit ook betekent dat het huidige regionale crisisniveau (GRIP 4) en de noodverordening zolang van kracht blijven. Op dit moment blijft het zeker van kracht tot en met 28 april.

Handhaven nodig In het kader van de bestuurlijke handhaving is tot nu toe drie keer een last onder dwangsom opgelegd. Aan een sauna, een ’zuipkeet’ en een horecagelegenheid. 

Doden, besmettingen en testen Volgens de laatste gegevens op dinsdag 7 april 2020 in de regio Hollands Midden, volgens de gegevens die bij de GGD bekend zijn, zijn 57 personen overleden aan COVID-19 en 631 positief getest. Er zijn op dit moment in de regio nog voldoende IC-bedden beschikbaar voor COVID-19 patienten. Dit geldt ook voor het aantal vrije klinische bedden voor COVID-19 patiënten.

Vooralsnog gaan de ziekenhuizen ervan uit dat ze de vraag komende weken aankunnen, maar enig voorbehoud blijft geboden. De cijfers met betrekking tot het aantal bedden zijn hard, de gegevens ten aanzien van het aantal overledenen en het aantal besmettingen zijn een onderschatting. Personen die buiten het ziekenhuis overlijden aan COVID-19 worden door de huisarts of de verpleeghuisarts als natuurlijk overlijden gemeld, meestal met longontsteking als reden voor overlijden. Het aantal personen in onze regio dat aan de gevolgen van COVID-19 is overleden zal tussen de 150 en 200 liggen.

1 = teststraten 2 = besmettingen

week 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Noordwijk 1424 172 1320 133 1380 140 1517 206 998  187 
Teylingen 1090 76 1162 118 1345 142 1023 113 849 98
Lisse 799 69 812 69 797 86 630 64 442  57 
Hillegom 681 49 672 56 537 55 567 64 527  77 
Katwijk 2153 290 2539 347 2434 357 2082 282 1662  304 
Leiden 3928 234 3688 272 3875 316 3651 293 3077  329 
Regio
Hollands
Midden
26415 2307 27051 2497 26007 2666 23614 2545 20431  2768 

Aantal besmettingen tot nu toe getest:

Plaats 14-02 21-02 28-02 07-03 14-03 21-03 28-03 04-04 11-04 18-04
Noordwijk 2466 2540 2620 2688 2794 2966 3099 3239 3445 3632 
Teylingen 2396 2464 2564 2666 2738 2814 2932 3074 3187 3285 
Lisse 1305 1318 1358 1394 1466 1535 1604 1690 1754 1811 
Hillegom 1130 1163 1200 1230 1258 1307 1363 1418 1482 1559 
Katwijk 5546 5724 5875 5982 6132 6422 6769 7126 7408 7712 
Leiden 6634 6730 6882 7062 7292 7526 7798 8114 8407 8736 
Regio
Hollands
Midden
50842 52120 53570 55065 56854 59161 61658 64324 66869 69637 

Aantal ziekenhuisopnames:

Plaats 14-02 21-02 28-02 07-03 14-03 21-03 28-03 04-04 11-04 18-04
Noordwijk 99 100 102 106 110 111 117 121 125 127 
Teylingen 69 73 75 76 77 81 84 86 90 92 
Lisse 45 47 48 48 48 49 49 51 51 54 
Hillegom 21 22 22 22 23 23 23 24 25 28 
Katwijk 182 186 191 197 204 213 220 229 237 246 
Leiden 190 193 196 201 204 207 216 219 227 232 
Regio
Hollands
Midden
1823 1871 1916 1978 2017 2064 2142 2205 2287 2363 

Aantal mensen overleden:

Plaats 14-02 21-02 28-02 07-03 14-03 21-03 28-03 04-04 11-04 18-04
Noordwijk 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 
Teylingen 10 16 20 22 22 22 22 22 23 24 
Lisse 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Hillegom 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 
Katwijk 48 50 50 54 54 54 54 54 55 56 
Leiden 59 60 61 63 64 65 65 65 66 69 
Regio
Hollands
Midden
653 673 690 704 710 714 715 718 723 732 

Aantal overledenen per week in de gemeente Noordwijk van 2019, 2020, 2021 

week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     Totaal
2019  6 12 10 11 8 8 10  11  13  12       
2020  5 12  10  10  12  10  12  12  16       
2021  9 14  12  10  14  11  10               
week 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34      
2019  8 12  10       
2020  5 10       
2021                                        
week 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  
2019  9 10  10  11  10  12  381 
2020  7 13  12  15  15  11  12  11  423 
2021                                       129
                                         

Heeft u klachten?
Voor het meest actuele advies hoe u kunt handelen bij klachten kijk op de website van het RIVM.

Meer informatie Kijk voor actuele informatie over het coronavirus op:

* website van het RIVM
* website van de Rijksoverheid (ook voor specifieke doelgroepen als onderwijs, werkgevers, ondernemers, reizigers, kinderopvang en openbaar vervoer)
* website van GGD Hollands Midden

Landelijk telefoonnummer coronavirus
Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is + 31 (0)800 1351 (8:00-20:00 uur).

Vragen, ongerust of klachten? Bel met GGD via +31 (0)88 308 4242 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.