Datum: 22-03-2023 - 13:26
25
me
'21
PvdA stelt vragen aan college inzake ‘De verdwenen kleuren in de kaart’. (Plannen Jan Kroonsplein).
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

PvdA stelt vragen aan college inzake ‘De verdwenen kleuren in de kaart’. (Plannen Jan Kroonsplein).

Tijdens de raadsvergadering d.d. 18 mei 2021 heeft onze fractie een vraag gesteld die werd afgedaan als technisch en daardoor ook niet beantwoord is. Nu is de materie ook best wat complex en komt een en ander schriftelijk waarschijnlijk ook beter tot zijn recht....

Bij het RTG d.d. 14-1-‘20 waar de plannen voor het Jan Kroonsplein voor het eerst zijn besproken, waren in iBabs de Ruimtelijke Uitgangspunten 2015, versie nov. ‘15 bijgevoegd. Daarin stond een kaartje. (Klik hier voor het kaartje, op blz 12).

Dit kaartje wekt de indruk, dat de percentages bebouwd/open, zoals die midden op het plein staan, betrekking hebben op de gehele onbebouwde ruimte, dus inclusief de ruimte tussen de maximale rooilijn en de bestaande bebouwing. De plannen zoals die voorlagen lijken hier binnen te passen.

Na een bericht van “Tegengeluid aan Zee” is onze fractie gaan twijfelen en heeft in de raadsstukken van 2015 dezelfde versie van de Ruimtelijke Uitgangspunten 2015, versie nov. ‘15 gevonden. Maar nu met een ander kaartje. (Klik hier voor de betreffende raadsstukken).

Dat is vreemd, zelfde rapport, zelfde versie, ander kaartje. Nu is direct duidelijk dat de plannen die voorlagen bij lange na niet passen binnen de percentages genoemd op het voorplein.

Vragen

1. Waarom heeft u zo ingewikkeld gedaan en in januari ‘20 een gekopieerde versie van de Ruimtelijke Uitgangspunten 2015 bijgevoegd, ook nog van een dubieuze kwaliteit, terwijl er gewoon een keurige digitale versie voor handen was?

2. Wij hebben een analyse laten doen van het kaartje van januari ‘20. Geconstateerd is, dat er eerst een zwart-wit kopie is gemaakt van de originele kaart, waardoor lichte kleuren zijn weggevallen, waarna een aantal kleuren weer zijn toegevoegd, maar niet die binnen de rooilijnen. Met welke beweegreden is dit zo gedaan?

3. Door de “kleurloze” weergave van januari 2020 wordt de suggestie gewekt dat de genoemde percentages betrekking hebben op het hele voorplein tussen de gevels en niet alleen op het gebied binnen de rooilijnen, waarmee zou zijn aangetoond dat het voorstel en het te nemen besluit conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten is, hetgeen dus aantoonbaar niet het geval is. Vandaar de vraag, is er met het verwijderen van de kleuren uit de ruimtelijke uitgangspunten, niet sprake van het bewust misleiden van de raad?

Rommie van Dokkum
PvdA

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.