Datum: 30-11-2022 - 05:59
09
aug
'21
Lijst Salman stelt schriftelijke vragen over nieuwbouwappartementen vd Mortelstraat.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Lijst Salman stelt schriftelijke vragen over nieuwbouwappartementen vd Mortelstraat.

Lijst Salman heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de nieuwbouwappartementen aan de Van der Mortelstraat. Op 13 juni 2019 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het bouwproces voor de nieuwbouwappartementen van der Mortelstraat. In de beantwoording aan de leden van de gemeenteraad d.d. 04 juli 2019 (verzonden 12 juli 2019) wordt aangegeven dat er geen vertraging plaats vindt….

in de doorlooptijd, maar dat het project omdat het m.n. ook een kwetsbare doelgroep betreft meer tijd in beslag neemt m.b.t. constructieve en brandveiligheidsaspecten. Echter vernemen wij van de toekomstige huurders die betrokkenen zijn geweest de volgende signalen die ons zorgen baren.

Vragen

1 Ondertussen zijn er 2 jaar verstreken (vanaf 13 juni 2019) en is er totaal nog geen beeld van enige start van bouwactiviteiten, wat is hiervan de reden?

2 Bent u bekend met de betreffende doelgroep (A.S.S. (aan autisme verwanten contactstoornis) naast een lichte verstandelijke beperking) en welk effect dit heeft op hun gemoedstoestand?

3 De firma Sedos heeft de grond verworven op basis van sociale/maatschappelijke grondprijs.

Bij punt 12 in de op 23 december 2016 ondertekende koopovereenkomst staat dat Sedos zich inspant voor het realiseren van onderstaande bouwplan/programma binnen en jaar na de juridische levering van de grond een omgevingsvergunning aan te vragen. In dit bouwplan/programma is sprake van 37 woningen. Op de begane grond zijn 8 zorgwoningen met een maximale huurprijs binnen de reguliere sector doch nimmer lager dan € 710,68 per maand daarbij wordt genoemd een steunpunt toegelaten (zorg)instelling c.q. gemeenschappelijke ruimte, Fietsenstalling (1 voor zorgwoningen en 1 voor sociale huurwoningen) en 5 bergingen voor de vrije sectorwoningen.

Kunt u ons uitleggen wat hier exact mee bedoeld wordt?

Zijn de ruimten zoals genoemd steunpunt en fietsenstalling inclusief de maximale huurprijs per zorgwoning?

4 Is zoals vermeld in de koopovereenkomst de levering van de grond binnen een jaar door de firma Sedos een omgevingsvergunning aangevraagd?

5 In de verklaring te zijn overeengekomen staat onder punt 4 als volgt Sedos B.V. ontwikkelt het hieronder benoemde bouwplan voor eigen rekening en risico. Sedos heeft de gemeente tijdig kenbaar gemaakt dat Sedos het bouwplan aan de heer Scheeren (in privé) zal verkopen middels een koop- aannemersovereenkomst.

De heer Scheeren neemt het bouwplan in belegging/portefeuille waarbij hij het beheer en de verhuur uitbesteed aan een of meerdere professionele vastgoedbeheerders/-makelaars.

Welke partij of partijen het betreft?

Met vriendelijke groet;

Frans van Kouwen
Kim Smeltink

Lijst Salman Noordwijk.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.