19
aug
'21
College beantwoordt vragen van CDA over vernieuwde rotondes.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen van CDA over vernieuwde rotondes.

In juli heeft het CDA vragen gesteld aan het college over de vernieuwde rotondes in de kern van Noordwijk. Het college heeft deze vragen beantwoordt. Over het algemeen vinden de inwoners van Noordwijk het prima dat fietsers nu voorrang hebben op auto’s. Het CDA vindt echter dat er wel een eenduidig beleid moet komen in de gemeente. Fietsers zouden dus op alle rotondes binnen de gemeente voorrang moeten hebben op auto’s….

Op dit moment is het zo dat voetgangers wel voorrang hebben op auto’s bij rotondes maar geen voorrang op fietsers. Gevolg is dat voetgangers op het weggedeelte (waar auto’s rijden) moeten stoppen voor fietsers. Het college is bekend met deze uitvoeringssituatie en is ook eens met het CDA dat het onwenselijk is wanneer voetgangers op het weggedeelte moeten wachten voor fietsers. 

Er is echter gekozen voor deze manier van inrichten van de rotondes waarbij fietsers voorrang hebben op voetgangers. Om de positie van fietsers te bevorderen wordt in de kern van Noordwijk een aantal maatregelen genomen. Daarin is het wijzigen van de voorrang bij de rotondes voor fietsers een belangrijke maatregel. Maar daarnaast worden ook de bromfietsers geweerd van de fietspaden en worden op verschillende plaatsen extra stallingen gerealiseerd.

De voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) worden niet over de fietspaden doorgetrokken bij het wijzigen van de voorrang op rotondes omdat het voor fietsers ingrijpender is om te stoppen dan voor voetgangers. Ook de stopbereidheid is bij fietsers minder omdat voetgangers ten opzichte van fietsers makkelijker kunnen stilstaan. Het fietsgebruik moet ook verder gestimuleerd worden en daarom worden er geen zebrapaden aangebracht op fietspaden.

De gemeente gaat verder nog inventariseren op welke plekken er onvoldoende ruimte is waar voetgangers veilig kunnen wachten op fietsers. Op die locaties gaat opdracht gegeven worden om de zebrapaden door te trekken zodat de ongewenste situatie opgelost wordt. Dit wordt samen met de nog aan te passen rotondes in 2021 uitgevoerd.