Datum: 31-01-2023 - 07:31
09
okt
'21
Fracties CDA, GroenLinks en Lijst Salman stellen vragen aan college over: Misstanden leerlingenvervoer.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Fracties CDA, GroenLinks en Lijst Salman stellen vragen aan college over: Misstanden leerlingenvervoer.

Vragen fractie CDA, GroenLinks, Lijst Salman: Tijdens de commissievergadering van de commissie Welzijn op woensdag 6 oktober 2021 is er ingesproken over het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd een scala aan voorbeelden gegeven van misstanden binnen het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd onder andere gesteld dat leerlingen te laat worden opgehaald en soms zelfs worden vergeten...

Door de inspreker werd expliciet aangegeven dat het hier geen incidenten betreft, maar dat de problematiek structureel van aard is. Er is eerder een brief ingezonden aan de redactie van BON over de misstanden in het leerlingenvervoer met daarin een reactie van de gemeente en wethouder.

De fracties van CDA, GroenLinks en Lijst Salman Noordwijk hebben de volgende vragen:

Vraag 1. Is het college bekend met deze problematiek? En zo ja, welke maatregelen / acties heeft het college afgelopen jaar ondernomen?

Vraag 2. Wij begrepen dat er een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet gaat worden. Is dit juist? Zo ja, wanneer zal dit onderzoek plaatsvinden? En in welke gemeenten wordt dit onderzoek uitgezet? En betreft dit alle gemeente in de Bollenstreek waar deze vervoerder actief is voor wat betreft leerlingenvervoer?

Vraag 3. Naast het klanttevredenheidsonderzoek, is ook een onderzoek naar de beleving onder chauffeurs en de scholen belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Valt dit binnen de scope van het klanttevredenheidsonderzoek? Zo nee, is het college bereid om ook dit te betrekken in het onderzoek of een separaat onderzoek hiernaar te starten?

Vraag 4. Welke prestatieafspraken zijn er met deze vervoerder gemaakt en hoe worden deze afspraken geëvalueerd en in welke frequentie?

Vraag 5. Welke mogelijkheden heeft het college om sancties op te leggen bij niet goed presteren van de vervoerder c.q. het niet voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken?

Vraag 6. Welke mogelijkheden heeft of ziet het college om bij een nieuwe aanbestedingsronde sancties op te nemen bij het niet voldoen aan de prestatieafspraak

Met vriendelijke groet,

Namens het CDA > Sebastiaan Duivenvoorde
Namens GroenLinks > Charlotte Meiland
Namens Lijst Salman > Kim Smeltink 

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.