Datum: 02-04-2023 - 01:32
08
dec
'21
Gemeente Noordwijk tekent voor direct duidelijke taal (update nieuwsbericht)
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Gemeente Noordwijk tekent voor direct duidelijke taal (update nieuwsbericht)

Burgemeester Wendy Verkleij en gemeentesecretaris Frans Mencke hebben namens de gemeente Noordwijk, op woensdag 8 december de landelijke Direct Duidelijk-deal van de overheid. De gemeente Noordwijk spreekt hiermee af, dat zij serieus werk gaat maken van direct duidelijke taal. Om haar dienstverlening te verhogen. Burgemeester Wendy Verkleij: “Goed contact begint bij direct duidelijke taal.”...

Nieuwsitem 05-12-21: 
Gemeente Noordwijk gaat serieus werk maken van direct duidelijke taal. (filmpje burgemeester Wendy Verkleij)

Gemeente Noordwijk gaat serieus werk maken van direct duidelijke taal. (filmpje burgemeester Wendy Verkleij) Het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) is in 2018 de campagne Direct Duidelijk gestart om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Onder leiding van staatssecretaris Knops is deze campagne in 2019 uitgebreid om duidelijke taal te promoten. Provincies, waterschappen en gemeenten sloten zich al aan. Ook de gemeente Noordwijk heeft onlangs besloten om hierbij aan te sluiten, om daarmee de dienstverlening aan hun inwoners te verhogen.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Toegankelijk en begrijpelijk
De inwoners van Nederland verwachten van de overheid dat zij begrijpelijke taal gebruikt. Ook wij willen als lokale overheid dat de lezers van onze teksten de inhoud en boodschap begrijpen. Zodat zij weten wat zij moeten doen. Daarom gaan wij onze teksten toegankelijker en begrijpelijker maken o
m onze dienstverlening aan onze inwoners te verhogen.

Daarbij streven wij naar een taalniveau, dat een groot deel van de inwoners begrijpt. (Het gemiddelde taalniveau B1.) Dit geldt onder andere voor bewonersbrieven en voor teksten op onze website. Wij zijn ons ervan bewust, dat het gewenste taalniveau B1 niet altijd toepasbaar of wenselijk is.

Bij bepaalde bestuurlijke stukken (bijvoorbeeld juridische stukken) ontkomen wij niet aan het gebruik van bepaalde terminologie of het vermelden van wet- en regelgeving. In dat geval zullen wij erop letten, dat uit de context duidelijk wordt wat hiermee wordt bedoeld.

Direct Duidelijk-deal
Wij starten op 8 december met de ondertekening van een Direct Duidelijk-deal. Dit is een overeenkomst met onszelf. Hiermee laten wij zien, dat wij serieus werk gaan maken van duidelijke taal. En wij beloven, dat onze medewerkers hulp krijgen om direct duidelijk te communiceren,

Hulpmiddelen
Wij reiken onze medewerkers diverse hulpmiddelen aan om direct duidelijk met onze inwoners te communiceren. Een aantal voorbeelden:
* Een hulpmiddel voor digitale tekstcontrole van het taalniveau
* Structureel aanbieden van taaltrainingen
* Een digitale schrijfwijzer Noordwijk
* Hulp van een schrijfcoach
* Het delen van kennis op intranet (taaltips/taalweetjes)
* Hulp bij het herschrijven van standaardbrieven.

Reactie inwoners
Wij willen van onze inwoners weten of zij onze brieven begrijpen. Daarom starten wij met een proef. Onder iedere brief komt een zin te staan: Is de tekst moeilijk te lezen? Laat ons weten wat niet duidelijk is. (Plus contactgegevens.) 

De reacties gebruiken wij om onze brieven te verbeteren. Indien nodig neemt de opsteller van de brief contact op met de inwoner. Deze proef loopt van 1 januari tot en met juni 2022. Daarna evalueren wij de reacties. Taalpact Ook laaggeletterdheid heeft onze aandacht. Dit gebeurt in regioverband. Haalbare taalacties laten wij opnemen in het Taalpact Bollenstreek 2022. Dit is een actieplan om laaggeletterdheid terug te dringen. Zodat meer mensen mee kunnen doen in onze samenleving.

Filmpje Burgemeester Wendy Verkleij:
De gemeente Noordwijk gaat serieus werk maken van direct duidelijke taal. Burgemeester Wendy Verkleij: "Dat is toch voor niemand te begrijpen, al die moeilijke woorden en zinnen. Dat gaan we in Noordwijk anders doen. Samen gaan we met duidelijke taal aan de slag."

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.