10
jan
'22
GroenLinks Noordwijk: plan voor een eerlijker woningmarkt.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

GroenLinks Noordwijk: plan voor een eerlijker woningmarkt.

Fractieleider Louis Koppel van GroenLinks Noordwijk presenteerde afgelopen week samen met commissielid Charlotte Meiland hun plan om de sociale woningmarkt open te breken. Voortdurend op zoek naar oplossingen voor het chronische lokale tekort aan betaalbare woningen ontwikkelden ze een ambitieus plan. Een plan dat over de gemeentegrenzen reikt…

en bij kan dragen aan een nationale oplossing om woningen betaalbaar te maken én te houden voor mensen met een lager- of middeninkomen.

Koppel: “Met ons plan willen we een structurele oplossing aandragen. Daarvoor is wel nieuwe wetgeving nodig, dus richten we ons hiervoor nu vooral tot Den Haag. De woningproblematiek overschrijdt de gemeentegrens immers ruimschoots. Wat overigens niet wil zeggen dat de gemeente Noordwijk hier de afgelopen jaren niet schromelijk tekort is geschoten in het realiseren van betaalbare huurwoningen. Want die kansen lagen en liggen er wel degelijk. Daar moeten we hier nu eerst op korte termijn mee aan de slag. Er is lang genoeg getalmd. Maar gelukkig kunnen de inwoners dit op 16 maart ook in hun keuze en oordeel meenemen.”

Nieuwe invalshoek
Meiland vult aan: ”We kunnen, en moeten, hier in de gemeente Noordwijk natuurlijk snel aan de slag om die achterstand nu eindelijk eens ongedaan te maken. Als het aan ons ligt gaat dat na komende gemeenteraadsverkiezingen ook daadwerkelijk gebeuren. Maar we willen ook verder kijken en denken. Het mag toch niet zo zijn dat al die woningzoekenden – niet alleen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, maar in heel Nederland - steeds alleen hun hoop moeten blijven vestigen op ad hoc oplossingen. Daarom hebben we gezocht naar nieuwe invalshoeken voor de lange termijn. Zodat ook de mensen met een middeninkomen – zoals de leraar, de verpleegkundige, de politie agent – die teveel verdienen voor een sociale huurwoning een betaalbare koopwoning kunnen vinden.”

Betaalbaar en voor lange termijn
Koppel en Meiland menen een oplossing te hebben gevonden in een uitgebreid plan dat de bouw van koopwoningen voor huishoudens met een jaarinkomen tussen €35.000 en €60.000 behelst. Daarin blijft de grond eigendom van de gemeente of woningcorporatie. Zo wordt de woningprijs bepaald door ‘de stenen’, niet door de – prijsopdrijvende - grond. Daardoor, en met een aantal in het plan ingebouwde belastingmaatregelen en wettelijke regels omtrent woninguitbreiding en toewijzingscriteria bij verkoop blijft de woning bestemd voor de betreffende inkomensgroepen.

Intussen hebben de huishoudens die willen doorstromen - doordat ze geen exorbitante huurprijzen hoefden te betalen - makkelijker kunnen sparen voor een duurdere woning. “Als daarnaast ook een wetswijziging het mogelijk maakt om de door de Belastingdienst geïnde penningen van het door de woningeigenaar betaalde grondwaardeforfait naar de gemeente te laten vloeien kan er ook jaarlijks structureel een stevig bedrag op de gemeentebegroting worden bijgeschreven,” besluit Koppel. “Een volgens ons voor geen enkele gemeente te versmaden ‘win-win situatie’.”

Het volledige plan is te lezen op https://noordwijk.groenlinks.nl

Foto: Sandra Aartman