02
feb
'22
Vertrekkende bestuursleden vv Noordwijk benoemd tot Erelid en Lid van verdienste.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Vertrekkende bestuursleden vv Noordwijk benoemd tot Erelid en Lid van verdienste.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 29 januari jongstleden zijn de vertrekkende bestuursleden Leo Kruithof (vicevoorzitter) en Aad van der Niet (penningmeester) benoemd tot respectievelijk Erelid en Lid van verdienste. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur….

Leo Kruithof is sinds 1996 in verschillende bestuursfuncties actief, waarvan tussen 1996 en 2007 als secretaris en van 2014 tot 2022 in de rol van vicevoorzitter. Gedurende zijn bestuursperiode vertegenwoordigde hij vv Noordwijk in verschillende KNVB-commissies. Ook zette hij zich in voor maatschappelijke onderwerpen en was hij namens het bestuur contactpersoon voor diverse partijen (Normen en Waardencommissie, Veilig Sportklimaat, Sportakkoord). Daarnaast was hij de oprichter en drijvende kracht achter de ASS-afdeling van vv Noordwijk.

Aad van der Niet was van 2013 tot 2022 penningmeester van vv Noordwijk. Onder zijn leiding is een professionele financiële organisatie neergezet en een solide basis gelegd voor de toekomst van onze vereniging.   Ook toen als gevolg van Covid-19 veel inkomsten wegvielen hebben zijn inspanningen en financiële deskundigheid geholpen om als vereniging deze moeilijke tijd te doorstaan. Aad van der Niet laat een financieel gezonde vereniging achter die klaar is voor de toekomst. 

Hun bijdragen zijn van grote waarde voor vv Noordwijk en het bestuur van vv Noordwijk is hen zeer erkentelijk hiervoor.

Foto’s: PR