Datum: 22-03-2023 - 20:40
04
feb
'22
Gemeente Noordwijk: Ook in 2022 steun aan maatschappelijke organisaties.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Gemeente Noordwijk: Ook in 2022 steun aan maatschappelijke organisaties.

Ondanks de versoepelingen stelt het college de gemeenteraad voor om ook voor 2022 een noodfonds in te stellen voor niet- commerciële organisaties actief in gemeente Noordwijk die in zwaar weer zijn gekomen door corona. Ook exploitanten van sportverenigingen en huurders die vallen onder de maatschappelijke basisvoorzieningen kunnen rekenen op steun….

Met spoed naar de raad
Het voorstel zal op dinsdag 22 februari 2022 in de gemeenteraadsvergadering besproken worden. Het college heeft haast. Nog steeds voelen veel organisaties de gevolgen van corona in hun huishoudboekje. Wel kosten en maar minder inkomsten, vanwege de beperktere openstelling. Het voorstel is dan ook naar de raad gegaan met het verzoek het met spoed te bespreken. 

Kaalslag voorkomen
Met het noodfonds blijft gemeente Noordwijk ook dit jaar de samenleving sterk ondersteunen. “Ondanks alle versoepelingen is dat nodig”, zegt wethouder Financiën Roberto ter Hark: “De organisaties zijn voor onze samenleving belangrijk. Ze maken onderdeel uit van het sociale weefsel van onze dorpen. Alles op alles om onze organisaties en hun vele vrijwilligers door de coronacrisis heen te helpen zodat we erna de draad weer kunnen oppakken.”

Meer dan 1 miljoen euro 
Het gaat net als in de periode 2020 - 2021 om een groot bedrag. Het college stelt de gemeenteraad voor een coronanoodfonds ter hoogte van € 1.060.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de ‘Verordening corona noodfonds gemeente Noordwijk 2022‘ en te dekken uit de reeds eerder beschikbaar gestelde gelden ten behoeve van het coronanoodfonds 2020-2021 van € 460.000,- en het restant van € 600.000,- te dekken uit het begrotingsresultaat 2022. 

2 extra maatregelen
Hier bovenop stelt het college nog eens 2 maatregelen voor. De eerst is een maatregel die gaat over de compensatie van de derving van inkomsten voor exploitanten van sportverenigingen. Het college stelt voor de compensatiemogelijkheid te verlengen tot januari 2023.  Ook stelt het college voor organisaties uit de welzijns- en cultuursector te helpen met huurcompensatie.  

Opbouw budgetten

  • eenmalige tegemoetkomingen aan niet-commerciële instellingen € 500.000,-
  • eenmalige tegemoetkoming ten behoeve van een brede doelgroep € 500.000,-
  • eenmalige tegemoetkoming voor kleine initiatieven € 60.000,- 

Lees meer 

Lees ook het B&W-voorstel ‘Corona Noodsteun 2022’.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.