Datum: 26-03-2023 - 11:25
18
feb
'22
Vorderingen Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat en omgeving.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Vorderingen Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat en omgeving.

Het gonst van de activiteiten bij de Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat en omgeving. De gemeente heeft een brief gestuurd om omwonenden te informeren over de vorderingen….

Binnenstedelijk
Bij de binnenstedelijke ontwikkeling van de ‘Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat en omgeving’ wordt er een supermarkt met versmarkten gebouwd met daarboven 42 appartementen en eronder een parkeergarage.

Omgevingsvergunning
De gemeente is de afgelopen periode druk bezig geweest met het afronden van de omgevingsvergunning voor de garage, supermarkt, de verswinkels en 42 woningen. Bij de rechtbank is een aantal beroepsschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze beroepszaak in maart door de rechtbank behandeld wordt.

Werkzaamheden Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg
De werkzaamheden op het terrein aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg vorderen gestaag. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt. De aannemer haalt nu de vloeren en fundering weg. Daarna legt hij eerst de drainage aan om wateroverlast te voorkomen. Tenslotte brengt hij de klinkers aan. De verwachting is nog steeds dat het parkeerterrein rond de start van het seizoen 2022 gebruikt kan worden. Het gaat daarbij om 150 parkeerplaatsen.

Hergebruik klinkers
Een deel van de klinkers voor het parkeerterrein Schoolstraat/ Nieuwe Zeeweg komt uit het tijdelijke gedeelte van het parkeerterrein van de Maarten Kruytstraat. Half maart haalt de gemeente de klinkers hier weg. De gemeente zaait het stuk grond meteen in met snelgroeiend gras om verstuiving te voorkomen. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zijn de bloembakken op het gedeelte van tijdelijke parkeerterrein al weggehaald. Hier geldt nog steeds een parkeerverbod. 

Voldoende parkeerplaatsen nabij de Hoofdstraat
De gemeente onderkent het belang van voldoende parkeerplaatsen rond de Hoofdstraat. Er komen al 150 parkeerplaatsen aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg. De gemeente is ook bezig met de aanschaf van een bestaande parkeergarage aan de zuidkant van de Hoofdstraat. De gemeenteraad neemt hier 22 februari een besluit over. Dit betreft een garage met een capaciteit van 180 parkeerplaatsen. Voor zowel deze garage als het parkeerterrein Oude Zeeweg/Schoolstraat geldt dat deze ook beschikbaar gesteld worden voor vergunninghouders.

Abraham van Royenstraat
Tenslotte is de gemeente bezig met het verplaatsen van het milieupark en de plaatsing van een extra transformatiehuisje. De gemeente vervangt de bovengrondse containers door ondergrondse containers. Dit gaat ten koste van enkele parkeerplaatsen aan de Abraham van Royenstraat. Aan het begin van de Abraham van Royenstraat (aan de kant van de zee) zullen enkele parkeerplaatsen ter compensatie terugkomen. Ook kijkt de gemeente of het mogelijk is om in de nabije omgeving een aantal extra parkeerplaatsen te maken.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.