GroenLinks heeft zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen ook dit keer weer in eenvoudiger taal laten hertalen. “Want een eerlijke en menselijke samenleving, is er één waarin iedereen meetelt. Ook de naar schatting 3000 mensen tussen de 15 en 65 jaar in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk die moeite hebben met lezen en/of schrijven”, aldus afdelingsvoorzitter Gerhard Schwehm….

“Niet alleen om te zorgen dat álle inwoners in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weten waarop ze kunnen stemmen. Maar ook om er aan bij te dragen dat er door alle instanties ook rekening wordt gehouden met de circa 2,5 miljoen mensen in Nederland die niet zo makkelijk lezen of schrijven.” De hertaling is geschreven door de Noordwijkse auteur en hertaler Frans van Duijn.

Het programma is te downloaden op https://noordwijk.groenlinks.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-eenvoudige-taal