Datum: 22-03-2023 - 19:34
19
me
'22
Gemeente Noordwijk sluit 2021 af met positief resultaat van 4,2 miljoen euro.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Gemeente Noordwijk sluit 2021 af met positief resultaat van 4,2 miljoen euro.

De gemeente Noordwijk heeft 2021 met een positief resultaat van € 4,2 miljoen afgesloten. De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 57%. Het eigen vermogen is toegenomen met € 7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken met daarin verwerkt de Jaarrekening 2021. Een gemeente die helpt als het tegenzit. Die er is als de gemeenschap te lijden heeft onder corona. En een die er ook nog eens in slaagt om daarbij de financiën gezond te houden....

Het begrotingsjaar 2021 eindigde met een positief rekeningresultaat van € 4,2 miljoen. Dat blijkt uit de Jaarstukken die het college medio mei 2022 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de Jaarstukken 2021 zit de Jaarrekening 2021. Het is het sluitstuk van de jaarlijks terugkerende manier van uitgaven bepalen en uitgaven verantwoorden. De gemeente vertelt het hele verhaal van de Jaarrekening 2021 in deze infographic.

Bekijk de ‘Jaarrekening 2021 in één oogopslag’ onder aan de pagina.

De cijfers
De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 sloot voor dit jaar met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota met name bracht het oorspronkelijke begrotingssaldo op nihil. Bij de Najaarsnota 2021 ontstond een positief begrotingssaldo van € 3,8 miljoen.

Dit voordeel kwam grotendeels door een toename van de (autonome) inkomsten uit het gemeentefonds van € 1,6 miljoen als gevolg van de stijgende uitgaven van het Rijk. Er waren meer parkeerinkomsten van € 0,7 miljoen omdat tijdens de coronapandemie mensen massaal naar de kust trokken.

Ook was er een meeropbrengst van de OZB van € 0,4 miljoen als gevolg van opgeleverde nieuwbouwwoningen. Het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten betekende een overschot van € 0,5 miljoen, welk bedrag gestort is in de Reserve nieuwe investeringen. Het resterende saldo van de Najaarsnota is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Corona-impact verhelpen
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervan onder meer een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2022.

Demissionair wethouder Roberto ter Hark: “Net als in 2020 stond 2021 stond in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Onze horeca, congressen, culturele organisaties en sportverenigingen hadden het moeilijk. Wij hebben als gemeente de afgelopen twee en een half jaar geholpen en ondersteund waar we konden. Corona is niet voorbij. De eerste waarschuwingen zijn al afgegeven. Daarom ook ons voorstel aan de gemeenteraad om opnieuw geld te reserveren voor corona-gerelateerde maatregelen.”

Lees meer
Lees hier ‘Jaarstukken 2021 met daarin de Jaarrekening 2021’.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.