Datum: 31-01-2023 - 07:51
08
jun
'22
Gemeente geeft stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen in Achmea gebouw.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Gemeente geeft stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen in Achmea gebouw.

Het college heeft aan de gemeenteraad een update gegeven over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het Achmea gebouw aan de Van der Mortelstraat in Noordwijk. Staatssecretaris van der Berg van Justitie en Veiligheid heeft eind april 2022 landelijk de uitvraag gedaan om naast de 50.000 noodopvangplekken nog eens 25.000 opvangplekken voor de vluchtelingen te realiseren….

Het doel is om dit voor 23 juni 2022 gereed te hebben. In de Veiligheidsregio Hollands Midden is nog geen specifieke opgave benoemd in aantallen. 

Op dit moment worden er 67 vluchtelingen opgevangen binnen de gemeente Noordwijk en 325 vluchtelingen zijn opgevangen en ingeschreven op particuliere locaties. Op 15 mei jl. werden de eerste Oekraïense vluchtelingen welkom geheten in het Zilveren Kruis/Achmea gebouw. Daar worden het komende halve jaar 80 vluchtelingen opgevangen. Op dit moment zijn er 33 vluchtelingen aanwezig. 

De gemeente Noordwijk is Achmea zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van het gebouw. Er is in korte tijd veel werk verricht om de locatie in te richten. De gemeente bedankt vrijwilligers, Welzijnskwartier, hotels, de Kringloopwinkel en de collega’s van de ambtelijke organisatie voor hun hulp en het beschikbaar stellen van diverse goederen. Daarmee zijn de slaapvertrekken en de huiskamer goed ingericht. 

Vanuit het Welzijnskwartier is een sociaal werker een aantal keer per week op de gemeentelijke opvanglocaties aanwezig. De vluchtelingen kunnen bij hem terecht met vragen over bijvoorbeeld onderwijs, werk, welzijn en leefgeld. Hij regelt ook de afspraken bij burgerzaken voor inschrijving in de Basisregistratie personen. Er worden ook vrijwilligers geworven die helpen bij de opvang op de diverse locaties.

Aangezien het Achmeagebouw gezien wordt als een grotere noodopvanglocatie heeft de gemeente er voor gekozen om 24 uur per dag beveiligers in te huren. In de opvanglocaties gelden ook huis- en leefregels. Daarmee wordt de leefbaarheid, de veiligheid en de beheersbaarheid geborgd.

Elke week is er een Inloopspreekuur, op donderdagavond. Oekraïense vluchtelingen kunnen hier terecht met alle vragen en om andere vluchtelingen te ontmoeten. Daar zijn ook een sociaal werker en tolken aanwezig.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 20 mei kennis gemaakt met Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen in Noordwijk verblijven.

De gemeente wil graag in contact komen met gastgezinnen die vluchtelingen opvangen. Er is een brief gestuurd met de vraag contact op te nemen omdat de gemeente graag wil weten hoe de gastgezinnen de opvang ervaren, waar ze tegenaan lopen en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. 

De gemaakte kosten door de gemeente Noordwijk worden door het Rijk terug betaald aan de gemeente.

Status vluchtelingen 
Er zijn vragen gesteld over het verschil tussen opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de COA doelgroep. De reden dat er op de gemeentelijke noodopvanglocaties in Noordwijk alleen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, is dat er bij deze doelgroep wordt uitgegaan dat ze terug gaan (en ook willen) naar Oekraïne. En de opvang is relatief kort, nu voor een half jaar. De verantwoordelijkheid en de coördinatie ligt bij de gemeente Noordwijk.

Daarnaast geldt voor de Oekraïners de Europese richtlijn Tijdelijk Bescherming. Door deze tijdelijke richtlijn mogen ze hier ook tenminste een jaar lang legaal verblijven en hebben ze recht op woonruimte en toegang tot de arbeidsmarkt en het onderwijs. Dat is een groot verschil met mensen uit landen als Syrië, Iran en Afghanistan. Oekraïners mogen zelf kiezen in welk land ze tijdelijke bescherming krijgen. Voor COA-vluchtelingen geldt dit niet. 

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.