Datum: 25-09-2023 - 08:23
23
jun
'22
Het was spannend! Twee stemrondes nodig in de Kinderraad voor de winnaar: OJBS De Regenboog Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Het was spannend! Twee stemrondes nodig in de Kinderraad voor de winnaar: OJBS De Regenboog Noordwijkerhout.

De vergadering van de Kinderraad vond op 23 juni 2022 van 19.00 tot 21.00 uur plaats in De Duinpan in De Zilk, waar ook de gemeenteraad maandelijks vergadert. De vergadering van de Kinderraad werd voorgezeten door burgemeester Wendy Verkleij en de kinderburgemeester Tess van Eijk….

Kinderburgemeester Tess van Eijk heeft de avond geopend met een welkomstboodschap voor de Kinderraad. Drie groepen leerlingen van basisscholen uit de gemeente Noordwijk gingen aan de slag met de opdracht om een plan te maken voor Noordwijk. Plannen die ervoor zorgen dat Noordwijk voor kinderen leuker, veiliger of schoner kan worden. 

De burgemeester legde de spelregels uit aan de kinderen van de kinderraad. Onder andere vragen stellen, een debat voeren, doe je via de voorzitter, dus in dit geval via de burgemeester. Maar de burgemeester gaat uiteraard helpen met alles. Want het kan best spannend zijn. 

De vergadering heeft enige tijd stil gelegen door problemen met het geluid. Maar gelukkig kon na een pauze de vergadering doorgang vinden, zij het iets aangepast. De live verbinding had helaas geen geluid, dus de mensen die vanaf thuis keken konden helaas alle debatten niet meer volgen. Er werd flink gedebatteerd, vragen gesteld door de andere kinderen aan de partij die aan de beurt was, en dan is het natuurlijk zaak dat er goede antwoorden worden gegeven! Vooral de bijenkast in het plan van de Zeehonk/Wakersduin riep veel vragen op, zoveel dat de voorzitter (burgemeester Wendy Verkleij) ingreep en de aanwezigen vroeg geen vragen meer over de bijen te stellen ;)

Voorstellen voor Noordwijk
Met het project Kinderraad ervaren kinderen hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en hoe je een raadsvoorstel maakt. Tijdens de vergadering van de Kinderraad op donderdag 23 juni 2022 presenteerden de kinderen hun voorstellen voor een mooier Noordwijk en gingen ze met elkaar in debat. 

Lessen op school
De kinderen hebben zich vooraf voorbereid op school met lesmateriaal en filmpjes van de gemeente. Aan de hand van de drie lessen in het werkboek maakten de leerlingen een voorstel.

Deelnemende scholen
De volgende Noordwijkse scholen deden mee aan de Kinderraad: de Egelantier, OJBS De Regenboog en Fusieschool Zeehonk/Wakersduin.

Gastlessen
Raads- of commissieleden van de gemeente gaven gastlessen waarin ze onder andere vertelden over wat de gemeenteraad en een raadslid doet. De raadsleden gaven ook tips over debatteren en hoe de kinderen het beste hun voorstel kunnen presenteren.

Het beste plan
Per school debatteerden drie kinderen met de andere scholen over hun voorstellen voor Noordwijk en de leden van Kinderraad stemden over welk plan ze het beste vinden. De gemeente Noordwijk zal het door de Kinderraad gekozen plan uitvoeren en heeft daarvoor € 3.000,- ter beschikking gesteld. Voorwaarde is dat het plan voor zoveel mogelijk kinderen in Noordwijk is en dat het uitvoerbaar is.

De plannen die ingediend werden en door de betreffende kinderen werden gepresenteerd zijn de volgende (in het kort beschreven) plannen;

De Egelantier De Zilk
De egelantier wil graag evenementen organiseren voor ouderen, in De Duinpan ergens in oktober. En dan bijvoorbeeld een bingo organiseren. Door de corona zijn er veel eenzame ouderen, en met dit plan willen ze de eenzaamheid verminderen. Ze willen de eenzame ouderen bereiken door middel van het verspreiden van flyers en berichten in de krant en via Blik Op Noordwijkerhout.  De € 3.000,- gaat gebruikt worden om een zaal te huren, prijzen te kopen en uiteraard gratis vrijwilligers regelen.

OJBS De Regenboog Noordwijkerhout
Kinderen van rond de 12 hebben weinig speelruimte in de gemeente, vergeleken met speeltuinen voor kleine/jonge kinderen. De kinderen zouden graag een speelplek voor oudere kinderen zien. Zodat ze meer naar buiten kunnen en in beweging zijn in plaats van binnen te zitten gamen. Ze zullen er aandacht voor vragen via Blik Op Noordwijkerhout en via BO. De € 3.000,- gaat gebruikt worden voor speel(sport)toestellen voor oudere kinderen. Het bedrag is niet genoeg maar dan gaat er via stichting Jantje Beton en bv Kinderpostzegels geprobeerd worden om de rest van het geld bij elkaar te krijgen.

Fusieschool Zeehonk/Wakersduin
De speeltuintjes in Duinpark Noordwijk zijn er slecht aan toe. En het schoolplein is ook niet echt toegankelijk vanwege de nieuwbouw. De kinderen vervelen zich. Er moeten speeltuintjes worden opgeknapt, en dat die speelplek ook spannender is voor ouderen kinderen. Er moet een plek worden aangewezen om een uitdagende speelplek van te maken. Daar willen ze mensen in de wijk over informeren, maar ook via school, social media, posters, handtekeningen etc.  De kinderen denken dat de € 3.000,- voldoende is maar ze zijn bereid om geld in te zamelen als dat nodig is, bijvoorbeeld via een fancy fair of loterij.

Een samengestelde commissie heeft de stemmen geteld nadat de kinderen van de kinderraad gestemd hebben. Het plan dat gewonnen heeft zou bekend worden gemaakt door de kinderburgemeester. En wat gebeurde er?? Er was een gelijke uitkomst tussen OJBS De Regenboog School en Fusieschool Zeehonk/Wakersduin! 

In een echte gemeenteraad zou er geen besluit genomen zijn en was er zonder een uitkomst de vergadering beëindigd. Dat kan natuurlijk niet in de Kinderraad. Er is daarom besloten dat er een tweede stemronde komt. Er kon nogmaals gestemd worden, en dan alleen op de Regenboog en Zeehonk/Wakersduin, omdat de Egelantier sowieso de minste stemmen had ontvangen. 

De winnaar is uiteindelijk OJBS De Regenboog uit Noordwijkerhout geworden. Zij kregen uit handen van de burgemeester en kinderburgemeester de cheque van € 3.000,- uitgereikt en mogen met hun plannen aan de slag. 

{gallery}16361{/gallery}

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.