Datum: 27-01-2023 - 22:43
07
jul
'22
Portefeuilleverdeling nieuw college burgemeester en wethouders bekend.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Portefeuilleverdeling nieuw college burgemeester en wethouders bekend.

Afgelopen dinsdagavond 5 juli werd het nieuwe college met de vier wethouders al geïnstalleerd in de Duinpan van De Zilk. De portefeuilleverdeling van het College van Burgemeester en Wethouders moest alleen nog bepaald worden. Op woensdag 6 juli volgde de eerste formele collegevergadering en dit heet het constituerend beraad. Daarin wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld en deze is nu vandaag bekendgemaakt. Wie doet wat de komende vier jaar?...

Portefeuilleverdeling

Burgemeester
W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen APV
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen / stedenband Hirado
 • Integriteit
 • Informatieveiligheid en -technologie
 • Evenementenbeleid
 • Project Raadzaal/Atrium 

Wethouder VVD
R. (Roberto) ter Hark 

•    Financiën
•    Economie 
•    Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (MBO/HBO/universitair) 
•    Kuuroord
•    Ruimtevaart (NL Space Campus)
•    Kunst, Cultuur, Erfgoed
•    Regionale Zaken (Strategische Agenda Duin- en Bollenstreek)
•    Schiphol
•    Regionale mobiliteit 
•    Noordelijke Toeristische Ontsluiting/ Nationaal Park Hollandse Duinen 
•    Bouwaanvragen, principeverzoeken en omgevingsvergunningen 
•    Zeewaardig 
•    De Schelft
•    Uitbreiding Gravendam

Wethouder Partij voor de Inwoners
A.G.M. (Alois) Eberharter

•    Communicatie 
•    Participatie
•    Dienstverlening en Informatiemanagement
•    P&O en huisvesting
•    Strand 
•    Horeca 
•    Sportbeleid
•    Omgevingswet
•    Omgevingsvisie
•    Volkshuisvesting
•    Woningtoewijzingsbeleid
•    Offem-Zuid
•    Bavo
•    ’t Zilt
•    RO-handhaving  

Wethouder CDA 
T.C.W.M. (Theo) Alkemade

•    Duurzaamheid
•    Bodem en milieu 
•    Afval
•    Groen & Natuur
•    Civiel (beleid en uitvoering)
•    Maatschappelijk Vastgoed
•    Lokale bereikbaarheid (inclusief parkeren en verkeersveiligheid)
•    Speelplekken 
•    ISG-beleid 
•    Internationale Werkers
•    Project Noordwijk - taken ODWH
•    Bronsgeest 
•    Achterweg 
•    Molenweg
•    Noordwijkerduin 
•    De Nes  

Wethouder Lijst Salman Noordwijk
D.T.C. (Dennis) Salman

•    Onderwijsbeleid (incl. VVE) 
•    Participatiewet
•    Minimabeleid 
•    Schulddienstverlening
•    Inburgering
•    Wmo
•    Welzijn
•    Vrijwilligersbeleid 
•    Maatschappelijke zorg 
•    Jeugd en jongerenwerk
•    Jeugdhulp
•    Maatschappelijke programma
•    Volksgezondheid
•    Dierenwelzijn 
•    Grondbedrijf

Bij afwezigheid van burgemeester Wendy Verkleij 

Wie is bij afwezigheid de vervangende burgemeester?

Roberto ter Hark - 1e loco 
Theo Alkemade - 2e loco
Dennis Salman - 3e loco
Alois Eberharter - 4e loco 

Op de foto - van links naar rechts Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners), Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) burgemeester Wendy Verkleij, Roberto ter Hark (VVD), Theo Alkemade (CDA) en Frans Mencke (gemeentesecretaris).

Foto: PR 

Meest populair

 • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
 • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
 • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
 • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
 • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.