Datum: 08-06-2023 - 07:32

19
aug
'22
Meerdere leden en (ex)bestuursleden Bruisend Noordwijk spannen kort geding aan tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor (reactie).
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Meerdere leden en (ex)bestuursleden Bruisend Noordwijk spannen kort geding aan tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor (reactie).

Naar aanleiding van het onderzoek naar de klachten tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk, wordt tegen de heer De Moor door meerdere leden en (ex)bestuursleden van Bruisend Noordwijk een kortgeding ingesteld, aldus hun woordvoerder Jeroen Arbouw. (Redactie BON: 2e op de kieslijst en bestuurslid Bruisend Noordwijk volgens de inschrijving van de KVK)....

De heer Arbouw geeft vervolgens aan dat uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de heer De Moor niet heeft gehandeld volgens diverse wet- en regelgeving en in dat verband onrechtmatig heeft gehandeld vanuit zowel zijn functie als bestuursvoorzitter, als partijvoorzitter en mogelijk ook als raadslid van de Gemeente Noordwijk.

Uit de onderzochte stukken blijkt onder andere dat De Moor niet rechtsgeldig heeft gehandeld inzake de door hem uitgeschreven Algemene Ledenvergadering op 23 augustus 2022 en in strijd heeft gehandeld met de statuten.

Omdat eventuele besluiten die in deze vergadering worden genomen niet rechtsgeldig zullen zijn, en De Moor de leden en bestuursleden van Bruisend Noordwijk daarin betrekt, is het van belang dat deze vergadering geen doorgang zal vinden.

Tevens blijft De Moor, ondanks de verzoeken van diverse advocaten, volharden in het door laten gaan van de vermeende vergadering op 23 augustus 2022 en blijft hij daarnaast weigeren inzage te geven inzake de financiën, de onderliggende stukken alsmede inzage in de ledenlijst van Bruisend Noordwijk.

Derhalve is een kort geding dan ook inmiddels onafwendbaar en wordt het ingezet. De rechter zal waarschijnlijk aanstaande maandag of dinsdag beslissen wanneer het kort geding zal plaatsvinden.

Woordvoerder Jeroen Arbouw verklaart verder hieromtrent: 
Omdat de (rechts)handelingen van De Moor uiteindelijk ook betrekking hebben op de handelswijze van de (bestuurs)leden zelf tijdens de Algemene Ledenvergadering in juridische zin en zij daarvan mogelijk (juridische) consequenties kunnen ervaren, is het dan ook van belang om deze vergadering geen doorgang te laten vinden en de vergadering op een nadere te bepalen datum te beleggen.

De reden hiervan ligt in het feit dat onder andere uit stukken blijkt, dat de (bestuurs)leden door Jaap de Moor niet juist zijn geïnformeerd. In die zin betrekt de heer De Moor al deze (bestuurs)leden in zijn onrechtmatig handelen.

Omdat het bestuur van Bruisend Noordwijk geen inzage krijgt van De Moor inzake de volledige ledenlijst en het van belang is om deze leden te bereiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, is er een e-mailadres beschikbaar alwaar de leden van Bruisend Noordwijk zich kunnen melden voor vragen ten aanzien van de huidige situatie.

Het e-mailadres betreft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeroen Arbouw

Reactie van Jaap de Moor op bovenstaande persbericht:

Wij herkennen ons totaal niet in dit persbericht en wel om de navolgende redenen:

• Evenals de eerdere zogenaamde persberichten van 3 en 7 augustus van de heer Arbouw is ook dit persbericht uiterst suggestief en niet onderbouwd. Er worden en werden beschuldigingen geuit, die volstrekt uit de lucht gegrepen en/of direct te weerleggen. De eerdere persberichten waren reeds aanleiding om te komen tot een stevige aangifte smaad/laster, die thans wordt voorbereid. Dit persbericht zal deze aangifte weer aanzienlijk kunnen versterken.

• De Ledenraad is uitgeschreven zeker niet in strijd met de Statuten. Nog sterker: de Statuten schrijven juist voor, dat er nu op korte termijn een ledenvergadering dient plaats te vinden. In dit geval een jaarvergadering, waarin verslag wordt gedaan over de afgelopen periode.

• In de Jaarvergadering staat in ieder geval de bestuursrapportage en het financiële verslag geagendeerd

• Het overzicht van de "staat van inkomsten en uitgaven" werd al eerder vrijgegeven en is voor iedereen in te zien via https://bruisendnoordwijk.nl/ledenraad-bruisend-noordwijk-is-nu-aan-zet/

• Van een weigering om deze cijfers vrij te geven voor inzage is dan ook geen sprake.

• De heer Arbouw profileert zich wederom als vertegenwoordiger van het bestuur. Daarvan kan geen sprake zijn. De heer Arbouw is inmiddels zowel geschorst als ontzet als lid. Daarmee is deze definitief geen lid meer, behalve dat hem de mogelijkheid wordt geboden van beroep op de ledenraad van 23-08.

• Juist in het belang van de leden en de rechtszekerheid is het van belang, dat de ledenraad (jaarvergadering) spoedig gehouden kan worden. Privébelangen van welke aard dan ook dienen daaraan ondergeschikt te zijn.

Het moge duidelijk zijn, dat een eventueel in het vooruitzicht gesteld kort geding met alle vertrouwen tegemoet wordt gezien. Altijd beter dan "trial by media". Neemt niet weg, dat de uitingen van de heer Arbouw in hoge mate betreurd worden en niet zonder gevolg zullen blijven.

Jaap de Moor

Lees ook:

Jaap de Moor geschorst als bestuurslid Bruisend Noordwijk

Persverklaring Jaap de Moor: ‘Ondermijning van een gekozen raadslid?’

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.