17
sep
'22
Partij voor de Inwoners dient motie in over de omgekeerde vlaggen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Partij voor de Inwoners dient motie in over de omgekeerde vlaggen.

De Partij voor de Inwoners gaat in de komende vergadering van 27 september 2022 een motie indienen over de omgekeerde vlaggen die nu overal in Nederland hangen, en dus ook in Noordwijk….

MOTIE lid Renkema (Partij voor de Inwoners) over de omgekeerde vlaggen.

De gemeenteraad van Noordwijk;

In vergadering bijeen op 27 september 2022;

Constaterende dat

- In het verleden het omdraaien van de vlag in de zeevaart soms gebeurde om aan te geven dat een schip in nood verkeerde;

- Een omgekeerde vlag niets te maken heeft met al of geen respect voor de nationale vlag;  

- Boeren en hun sympathisanten in heel Nederland en ook in onze Bollenstreek omgekeerde vlaggen hebben opgehangen als teken van nood en protest;

- Deze omgekeerde vlaggen een geweldloze en publieksvriendelijke vorm van protest zijn;

- Uit berichten in de pers blijkt dat gemeenten in de Bollenstreek plannen maken voor het verwijderen van alle omgekeerde vlaggen, en in Noordwijk hierover nog overleg wordt gevoerd;

Overwegende dat

- De omgekeerde vlaggen door een groot deel van onze inwoners worden gezien als een ondersteuning van onze boeren, maar ook als teken van protest over veel andere kwesties waarover grote onrust bestaat onder de bevolking: de stikstof-aanpak, de asielcrisis, de gigantische stijging van energie- en voedselprijzen, de wooncrisis, etc.;

- Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie essentieel zijn voor onze democratische samenleving en niet onnodig de kop in moet worden gedrukt;

- De huidige onmachtgevoelens, waarvan de omgekeerde vlag het symbool is, een ‘uitlaatklep/ventiel’ nodig hebben, en door het weghalen hiervan nog meer kritische burgers afhaken: bestuurders moeten dit symbool niet zonder noodzaak wegmoffelen;

- De stikstof-problematiek nog niet is opgelost en nog steeds actueel is;

- Geen gemeenschapsgeld moet worden besteed aan het nu al verwijderen van de omgekeerde vlaggen;

Verzoekt het college

- De mogelijk nog aanwezige omgekeerde vlaggen voorlopig nog niet te verwijderen,  tenzij in specifieke situaties sprake is van een overduidelijk gevaarlijke situatie voor het verkeer;

En gaat over tot de orde van de dag.