Datum: 28-09-2022 - 09:17
22
sep
'22
Taalklassen voor nieuwkomers nu ook in Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Taalklassen voor nieuwkomers nu ook in Noordwijk.

In de Duin- en Bollenstreek verzorgt Sophia Scholen het taalonderwijs voor nieuwkomers. De taalklas is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd van buitenlandse komaf die korter dan een jaar in Nederland wonen. Zij worden in de taalklas, waarin alle vakken aan de orde komen maar de meeste tijd wordt besteed aan het leren van de Nederlandse taal, klaargestoomd voor het reguliere basisonderwijs….

De groepen bestaan uit circa vijftien kinderen van alle leeftijden: 4 tot 12 jaar. In de taalklassen zitten vooral kinderen van vluchtelingen met een verblijfsstatus en van arbeidsmigranten uit Europa. De Taalklas is een project van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, het uitvoerend schoolbestuur van het project is Stichting Sophia Scholen.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat er gezien de forse instroom in de taalvoorziening en mede gezien de  noodzakelijke spreiding van het aanbod over de regio, de Sophia Scholen heeft verzocht om twee leslokalen voor het taalonderwijs beschikbaar te stellen aan nieuwkomers in Noordwijk. Inmiddels worden in de regio negen leslokalen met dit doel ingezet.

Er worden twee leslokalen aan Uitvaltij 2 in gebruik genomen, deze lokalen zijn direct beschikbaar.

Na de herfstvakantie, op 31 oktober 2022, zal het taalonderwijs starten voor 2 groepen van maximaal 16 leerlingen. De doelgroep zijn leerlingen vanuit Noordwijk en Katwijk. Zij worden in eerste instantie in de groepen aan Uitvaltij 2 ingedeeld. Hierdoor kunnen meer leerlingen nabij hun woonadres naar school gaan. Zodra de taalklasleerlingen voldoende taalvaardig zijn, stromen zij door naar het reguliere basisonderwijs. De duur van het gebruik van de nu toegekende lokalen is sterk afhankelijk van vluchtelingen toestroom. Het is nu nog niet aan te geven hoe lang de lokalen hiervoor nodig zullen zijn.

Het college vindt het belangrijk om de gemeenteraad en inwoners over dit besluit te informeren. Omwonenden van Uitvaltij 2 ontvangen een brief in de bus. Met Sophia Scholen is afgesproken dat zij de ouders van de naastgelegen school Hoffenne informeren over de ingebruikname van 2 lokalen voor de taalklassen.

Foto: Blik Op Noordwijkerhout

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.