30
sep
'22
Kort geding en aangifte van smaad, bestuursleden Bruisend Noordwijk zijn nog niet klaar met elkaar. 
Geschreven door Blik Op Noord(wijkerhout)
Foto's Redactie BON

Kort geding en aangifte van smaad, bestuursleden Bruisend Noordwijk zijn nog niet klaar met elkaar. 

Afgelopen woensdag was het kort geding bij de rechtbank in Den Haag, waarin de heer Jeroen Arbouw een zaak had aangespannen tegen de heer Jaap De Moor. Beide volgens eigen zeggen bestuurslid van Bruisend Noordwijk, alhoewel de heren elkaar ook geschorst hebben om uiteenlopende redenen. (zie eerdere publicaties op BON onderaan de pagina) Alhoewel De Moor een bemiddeling...

nog de beste oplossing vond, gaf Arbouw aan daar niets in te zien. Eerdere pogingen om stukken te ontvangen van De Moor zijn tot op heden op niets uitgelopen. De rechter mocht zich daarom gaan buigen over een vastgelopen situatie die al maanden duurt en waarin de heren elkaar het leven zuur maken met aanklachten, schorsingen, rechtszaken en aangiftes.

De eis van Arbouw in het kort geding ging over de opgelegde schorsing die hij aan z’n broek kreeg door De Moor en ongedaan wil hebben. Maar ook dat de algemene ledenvergadering (die De Moor eind augustus had uitgeschreven en waarin werd besloten de partij op te heffen) ongeldig wordt verklaard, omdat er niet aan de regels zou zijn voldaan.

En dat niet alleen, er was nog een klacht tegen het handelen van partijvoorzitter De Moor, waarna De Moor de klager zou zijn gaan lastigvallen. En zijn er nog steeds vragen en onduidelijkheden over de financiën, het bestuur en het aantal leden; aldus Arbouw.

De Moor kon natuurlijk zijn visie laten horen aan de rechter en die stond lijnrecht tegenover het verhaal van Arbouw. Arbouw en zijn partner Van den Berg, ook bestuurslid, zouden met de schorsing hebben willen bereiken de complete partij over te nemen en daarmee de raadszetel van De Moor.

Over en weer waren er diverse verwijten naar elkaar en de rechter stelde tussendoor wat vragen om duidelijk te krijgen, hoe nu precies de situatie in elkaar zit en wie er nu toch gelijk zou kunnen hebben. De rechter kwam er nog niet uit en doet op 12 oktober een uitspraak, waarbij Arbouw nog kon aangeven dat hij Bruisend Noordwijk graag zou willen voortzetten de komende jaren.

De soap bij Bruisend Noordwijk stopt hier niet want de heer De Moor heeft afgelopen week, aangifte van smaad en laster gedaan bij de politie tegen Arbouw. Er wordt verzocht om vervolging van Arbouw vanwege een aantal vermeende strafbare feiten die zouden zijn gepleegd door hem richting De Moor.

Onder andere door het toebrengen van reputatieschade waardoor een geloofwaardig politiek beleid voeren, onmogelijk werd gemaakt en voor onbegrip zorgde bij inwoners. Het daarmee willen overnemen van de partij en de raadszetel.

Maar ook de bewuste pogingen om bestuurders (te weten De Moor en Vergouw) monddood te maken door middel van geconstrueerde schorsingsbeslissingen. En het doen, via een actieve benadering van de pers, van beweringen en/of beschuldigingen die volstrekt niet onderbouwd zijn met feiten en zeer beschadigend van aard waren.

Naar de mening van De Moor kan het niet anders zijn, dan dat er sprake is geweest van bewuste en zorgvuldig voorbereide acties, en dan geen soloactie, maar een actie in samenwerking en afstemming met een ander of anderen. Dit alles met als doel en gevolg het opzettelijk aanranden van de eer en goede naam van de rechtspersoon Bruisend Noordwijk en de personen De Moor en Vergouw.

Het hele gebeuren zou enkele weken na de verkiezingen zijn ontstaan nadat De Moor kennis had genomen van een opeenstapeling van antecedenten en incidenten die Arbouw op zijn naam zou hebben staan en daardoor toch niet zou worden beëdigd als commissielid omdat De Moor er geen vertrouwen meer in had.

De Moor heeft dan ook een verzoek tot vervolging bij de politie gedaan om genoemde strafbare feiten, waarop mogelijk een maximale gevangenisstraf staat van 1 jaar of een geldboete.

Lees hier de eerder geplaatste artikelen over de perikelen bij Bruisend Noordwijk:

Leden Bruisend Noordwijk trekken stekker uit de partij

Voormalig bestuurslid wint kort geding tegen Bruisend Noordwijk

Meerdere leden en (ex)bestuursleden Bruisend Noordwijk spannen kort geding aan tegen bestuursvoorzitter Jaap de Moor

Nog meer schorsingen, soap bij Bruisend Noordwijk nog lang niet klaar

Aansluiting van Jaap de Moor bij Partij voor de Inwoners uitgesteld.

Persverklaring Jaap de Moor: Ondermijning van een gekozen raadslid?

Jaap de Moor geschorst als bestuurslid Bruisend Noordwijk