Datum: 27-09-2023 - 16:23
11
nov
'22
Natuurherstel Boswachterij Noordwijk. Fietspad tijdelijk afgesloten.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Mark Kras

Natuurherstel Boswachterij Noordwijk. Fietspad tijdelijk afgesloten.

Stuivend zand is onmisbaar in gezonde duinen. Onze duinen zijn immers ontstaan door een samenspel van zand, wind en water. Niet alleen voor het ontstaan van duinen is dit belangrijk, maar ook voor het voortbestaan van de duinen. Verplaatsing van zand door de wind is erg belangrijk voor het in stand houden van open duinen, en de, veelal zeldzame soorten, die daarbij horen….

Helaas is in de loop van de jaren de dynamiek in de duinen steeds meer verdwenen. Onder invloed van stikstof zijn struiken en bomen sneller gaan groeien. De duinen groeiden dicht. Ook zijn er een aantal exoten (planten die hier van nature niet thuishoren) in de duinen terecht gekomen. Deze zijn sterk gaan woekeren.

Staatsbosbeheer gaat deze winter aan de slag, om struweel en exoten te verwijderen en open duin te herstellen. Het herstel vindt plaats op een kleinere schaal dan afgelopen winters. De werkzaamheden starten vanaf half november.

Herstel open duin

Het doel van de werkzaamheden is het herstel van open duin. Door struweel te verwijderen kunnen grijs duin (duin met laagblijvende grassen, kruiden en mossen) en natte duinvalleien zich weer ontwikkelen. Dat betekend meer leefgebied voor bijvoorbeeld de zandhagedis, kleine parelmoervlinder en de roodborsttapuit.

Deze winter zal ook duindoornstruweel worden verwijderd in de eerste duinenrij, de zeereep. Dit is belangrijk, omdat de wind het zand op deze manier verder het duingebied in blaast.

Daarnaast zullen twee een vochtige duinvalleien worden hersteld. Een vochtige duinvallei is een laaggelegen plek in de duinen, waar het grondwater dicht aan de oppervlakte komt. Op dit soort plekken groeien bijzondere planten, zoals parnassia en verschillende soorten orchideeën.

Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, is het verwijderen van exoten. Deze zijn, bewust of onbewust, door menselijk handelen in de duinen terecht gekomen. Veel van deze soorten hebben echter de neiging om sterk te gaan woekeren. Hierdoor verdringen zij soorten die juist van nature thuishoren in de duinen. Om deze reden zullen deze winter op verschillende locaties exoten als rimpelroos, Amerikaanse vogelkers en cotoneaster worden verwijderd.

Paden tijdelijk afgesloten

Om het struweel op een veilige manier af te voeren, kan het voorkomen dat fietspaden op sommige momenten afgesloten zijn. Fietsers zullen worden omgeleid via de Duinweg en de Randweg. De omleidingsroutes zullen worden aangegeven middels bebording.

De werkzaamheden zullen in maart 2023 worden afgerond.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.